Arddangosfa yn dangos propaganda'r Rhyfel Byd Cyntaf

29/01/2016

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd Amgueddfa Ceredigion yn arddangos detholiad grymus o bosteri gwreiddiol o’r Rhyfel Byd Cyntaf, gan amlygu un o’r dulliau a ddefnyddiodd y llywodraeth i ledaenu propaganda, o ddydd Sadwrn 6 Chwefror ymlaen.

Yn yr arddangosfa bydd posteri oedd yn ymdrin â’r pedwar peth oedd fwyaf o bwys ar y pryd, sef recriwtio, prinder adnoddau, cyllid y llywodraeth a morâl.

 

Dywed Carrie Canham, curadur yn Amgueddfa Ceredigion: “Roedd y Rhyfel Byd Cyntaf wedi esgor ar fath hollol newydd o bropaganda o ran ei ystyr a’i gyrraedd, ac aeth y llywodraeth ati i dargedu’r bobl ar raddfa ddiwydiannol. Fe wnaeth Prydain well defnydd o bropaganda na’r un wlad arall oedd yn y rhyfel, gan sicrhau cymorth perchnogion papurau newydd, golygyddion, awduron a beirdd i ledaenu gwirioneddau dethol a chelwyddau, ac erbyn y diwedd roedd gwneuthurwyr ffilmiau wrth hefyd.”

 

Ychwanegodd Carrie: “Dyma pryd ddechreuodd y llywodraeth ymyrryd ym mywydau pawb ym Mhrydain. Fe gyflwynon nhw’r syniad o’r ‘Ffrynt Gartref’. Recriwtio oedd y thema amlycaf. Rhoddwyd pwysau nid yn unig ar ddarpar filwyr newydd, ond hefyd ar eu teuluoedd, ac roedd disgwyl i bawb i wneud aberth. Byddai hanesion am anfadwaith y gelyn, fel erioed, yn helpu i gynnal dicter moesol y bobl tuag atynt.”

 

Mae’r amgueddfa’n trefnu amrywiaeth o weithgareddau mewn cysylltiad â’r posteri a phropaganda, holwch i gael gwybod sut i gymryd rhan.

 

Gallwch weld Posteri’r Rhyfel Mawr: Pŵer, Propaganda a Phrint ym mhrif oriel Amgueddfa Ceredigion yn rhad ac am ddim.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru