Enwebwch aelod newydd i'r Orsedd

Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi gwneud cyfraniad mawr yn gymunedol neu’n genedlaethol? A hoffech chi weld rhywun yn derbyn anrhydedd gan Orsedd y Beirdd yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau?

Dywedodd Cofiadur yr Orsedd, Penri Tanat, “Mae Gorsedd y Beirdd yn anrhydeddu unigolion sydd yn haeddu cael eu cydnabod am eu cyfraniad mewn gwahanol feysydd yn flynyddol.  Dyma ein ffordd ni yng Nghymru i ddangos ein cydnabyddiaeth am ymroddiad i’n gwlad a’n diwylliant ym mhob rhan o’r wlad. 

 

“Bydd enwau’r rheiny sy’n cael eu henwebu yn mynd gerbron Panel Urddau’r Orsedd, a’r cyhoeddiad yn cael ei wneud ddechrau mis Mai.  Bydd yr unigolion llwyddiannus yn cael eu hurddo i’r Orsedd ar Faes yr Eisteddfod yn Sir Fynwy a’r Cyffiniau eleni.

 

“Felly, os ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi gwneud cyfraniad allweddol i’r diwylliant Cymraeg yn lleol yn eu cymuned, neu yn genedlaethol, ystyriwch eu henwebu i Orsedd y Beirdd eleni.  Bydd rhaid i unigolion gael eu henwebu a’u heilio gan aelod o’r Orsedd.  Mae’n rhaid i’r rhai a enwebir allu siarad Cymraeg hefyd.”

 

Yn unol â threfniadau Urddau er Anrhydedd Gorsedd y Beirdd, bydd pob aelod newydd yn dod yn aelod ar yr un gwastad, sef fel Derwydd.  Bydd pob person sy'n derbyn aelodaeth trwy anrhydedd Yr Orsedd yn cael eu derbyn un ai i'r Wisg Werdd, neu'r Wisg Las, yn ddibynnol ar faes eu harbenigedd.

 

Bydd y rheini sydd yn amlwg ym myd y Gyfraith, Gwyddoniaeth, Chwaraeon, Newyddiaduriaeth, y Cyfryngau, gweithgaredd bro / neu genedl yn derbyn Urdd Derwydd - Y Wisg Las am eu gwasanaeth i’r genedl.

 

Y Wisg Werdd

 

Mae’r Orsedd hefyd yn urddo aelodau newydd i’r Wisg Werdd am eu cyfraniad i’r Celfyddydau.  Bydd y rheini sydd wedi sefyll arholiad neu sydd â gradd gymwys ym maes Llenyddiaeth, Cerddoriaeth, Drama neu Gelf, hefyd yn derbyn y Wisg Werdd, yn ogystal ag enillydd Gwobr Goffa Osborne Roberts bob blwyddyn ac enillwyr Cadair a Choron Eisteddfod yr Urdd. 

 

Dim ond enillwyr prif wobrau’r Eisteddfod Genedlaethol a urddir i’r Wisg Wen.

 

Gellir lawr lwytho’r ffurflen enwebu ar gyfer 2016 o’r wefan.  Mae manylion y meysydd llafur ar gyfer arholiadau’r Orsedd hefyd i’w cael ar-lein.  1 Mawrth yw’r dyddiad cau i gofrestru ar gyfer yr arholiadau eleni.

 29 o Chwefror yw’r dyddiad cau i dderbyn enwebiadau ar gyfer yr Orsedd eleni, ac mae’r manylion i gyd ar wefan yr Eisteddfod.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru