Grant i atgyweirio rhai o henebion Cymru

18/02/2016

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo arian i adfer a diogelu henebion ledled y wlad, yn cynnwys grant sylweddol i atgyweirio rhan o dref gaerog Caernarfon.

Caiff y £100,000 a mwy ei ddefnyddio ar gyfer prosiectau fydd yn diogelu henebion, gan gynnwys gwaith trwsio brys a newidiadau i wneud safleoedd yn fwy hygyrch.

 

Ymhlith yr henebion fydd yn derbyn grant fydd Porthdy Porth yr Aur, un o fynedfeydd gwreiddiol tref furiog ganoloesol Caernarfon a adeiladwyd gan Edward I yn yr 13eg ganrif.  Mae grant o hyd at £96,800 wedi’i neilltuo iddo.

 

Bydd y grant yn cael ei ddefnyddio i dalu am waith cadwraeth ar waliau’r porthdy ac i drwsio’r to.  Bydd hyn yn gwella’r atyniad i dwristiaid, sydd wedi bod yn ddolen ers canrifoedd rhwng y dref a’i harbwr.  Mae’r porthdy’n rhan o Safle Treftadaeth y Byd Cestyll a Muriau Trefi Edward I yng Ngwynedd.

 

Gwaith atgywirio

 

Bydd Hen Gapel, Llan-y-bri, Sir Gaerfyrddin hefyd yn elwa gyda £2,250 yn cael ei neilltuo i dalu am waith atgyweirio’r to er mwyn iddo allu aros ar agor i’r cyhoedd.  Credir mai Hen Gapel yw’r unig gapel canoloesol yng Nghymru a gafodd ei droi’n gapel anghydffurfiol yn y canrifoedd wedi hynny.  

 

Erbyn heddiw, adfeilion yw’r capel gan fwyaf, ond mae tŵr y gorllewin wedi goroesi fel ag yr oedd.  Mae’r safle yng nghanol ei gymuned ac yn cael ei ddefnyddio fel cofeb rhyfel y pentref gyda dau blac arno i gofio’r rheini a gollwyd.

 

Wrth gyhoeddi’r rownd gyllido ddiweddaraf, meddai’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates, “Rydym ni’r Cymry wedi’n bendithio â thirwedd sy’n doreithiog o henebion a safleoedd hanesyddol.  Yn ogystal â’n hatgoffa am ein gorffennol a sut mae bywyd wedi newid dros rod y canrifoedd, maen nhw hefyd yn dod â budd economaidd mawr trwy dwristiaeth."

 

Ychwanegodd, “Mae’n dda gennyf allu helpu i ddiogelu’n treftadaeth unigryw gyda’r rownd ddiweddaraf hon o grantiau er mwyn i’r henebion pwysig hyn allu parhau i swyno ac ysbrydoli pobl am ganrifoedd i ddod.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru