Gŵyl yn hyrwyddo cydraddoldeb i ferched

26/02/2016

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd Canolfan Mileniwm Cymru yn uno gyda Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru i gyflwyno gŵyl WOW sy'n anelu i sicrhau cydraddoldeb i ferched.

Gyda siaradwyr gan gynnwys ysgrifenwyr ffeministaidd, Laura Bates a Dawn Foster, bydd y dydd yn anelu at archwilio’r materion sy’n atal merched rhag cyflawni eu llawn botensial yn ogystal ag ysbrydoli a rhoi’r hyder a’r adnoddau iddyn nhw oresgyn unrhyw rwystrau a allai eu hwynebu. 

 

Nawr yn ei thrydedd flwyddyn, bydd gŵyl WOW Caerdydd eleni yn cael ei chyflwyno ar y cyd â Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru. 

 

Fe fydd y diwrnod yn cynnwys sgyrsiau yng nghwmni arweinwyr: yr awdures ffeministaidd a sylfaenydd prosiect The Everyday Sexism Laura Bates: awdures a’r sylwebydd,Dawn Foster, sy’n enwog am ei gwaith ar wleidyddiaeth, materion cymdeithasol ac economeg ac awdures Lean Out, llyfr am ffeministiaeth, llymder a diwylliant corfforaethol, a bardd Cenedlaethol Cymru, Gillian Clark.

 

Gwella cydraddoldeb i ferched

 

Dywedodd Sue Wardle, Dirprwy Gyfarwyddwr Perfformiad Busnes Canolfan Mileniwm Cymru: “Mae WOW yn ŵyl arbennig sy’n gyfle ffantastig i bawb - merched a dynion o bob oed a gallu - i gymryd rhan mewn sgwrs am wella cydraddoldeb i ferched. Ers lansio yn y Southbank yn 2011, mae WOW wedi ymledu i bedwar ban y byd ac rwyf wrth fy modd fod Canolfan Mileniwm Cymru yn gallu cymryd rhan yn yr ŵyl hyfryd yma a chyfrannu at rymuso a dathlu merched yng Nghymru.”

 

Dywedodd cyd-gyfarwyddwr Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru, Melissa Wood: “Rydyn ni’n falch iawn o ymuno â Chanolfan Mileniwm Cymru i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched yn WOW Caerdydd 2016. Mae Diwrnod Rhyngwladol y Merched yn amser i fyfyrio ar y cynnydd y mae merched yn ei wneud, i gydnabod bod llawer o rwystrau yn parhau ac i ddathlu gwaith caled ac ymrwymiad gan sefydliadau ac unigolion ledled Cymru i sicrhau cydraddoldeb i ferched. Dylai pawb ystyried ymuno â gweithgareddau Mentora ar Garlam WOW am 12.45pm; cyfle am ychydig funudau yng nghwmni rhywun a allai eich ysbrydoli, eich addysgu am rywbeth newydd, rhoi syniad i chi neu sgwrsio â rhywun na fyddech chi fel arfer yn cael y cyfle i’w holi nhw yn eich bywyd bob dydd.”

 

Wedi’i lansio yng Nghanolfan y Southbank yn 2011 i ddathlu Canmlwyddiant Diwrnod Rhyngwladol y Merched, mae WOW - Merched y Bydyn rhwydwaith byd-eang o wyliau sy’n rhoi llwyfan i bencampwyr cydraddoldeb rhyw, dathlu llwyddiannau merched ym mhob man ac archwilio’r rhwystrau sy’n atal merched rhag cyflawni eu potensial.

 

 

Bydd Gŵyl WOW Caerdydd yn cael ei chynnal 5 Mawrth 2016 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru