Diwrnod Shwmae Su'mae?

17/09/2013

Categori: Iaith

Diwrnod Shwmae Su'mae?

Hydref 15, 2013 fydd y tro cyntaf inni ddathlu Diwrnod Shwmae Su’mae? gan ddechrau pob sgwrs yn Gymraeg.

 

Bydd Diwrnod Shwmae Su’mae? yn gyfle inni atgyfnerthu a dathlu'r Gymraeg a'r ffyrdd y byddwn ni’n cyfarch ein gilydd yn Gymraeg yn ein cymunedau. Bydd hefyd yn gyfle i gefnogi ac annog ymdrechion pawb sydd wrthi yn dysgu Cymraeg ledled Cymru.

 

Mae'r Gymraeg yn perthyn i bawb a gallwn ni i gyd ddefnyddio’r Gymraeg ymhob man! Yn y siop, y ganolfan hamdden, y gwaith, wrth geisio gwasanaeth Cymraeg yn ein cymuned, gyda ffrindiau.

 

Am ddathlu'r diwrnod? Rho gynnig arni! Have a go! Cyfle i'ch mudiad, cymuned, cymdeithas nodi'r diwrnod, a chael ychydig o hwyl wrth ddathlu'r achlysur. Mae'r dathlu yn eich dwylo chi ond dyma rhai awgrymiadau:

 

- Yr Awr Fawr – beth am annog dysgwyr yn y gweithle, eich cymuned neu'ch ysgol a chynnal awr o sgwrsio yn y Gymraeg amser cinio neu dros baned mewn caffi lleol?

- Bore coffi a chacennan, neu te a theisen

- Creu gwaith celf drwy nifer o gyfryngau, baneri, bathodynnau, addurno hen grysau-T, murlun/graffiti - addurnwch hen wal yn yr ysgol, cylch meithrin, aelwyd neu canolfan.

-  Fflachmobio – beth am greu fideo?

 

Am wybodaeth neu syniadau dilynwch ni ar:

 

www.shwmae.org


FACEBOOK   TRYDAR