Codi ymwybyddiaeth dros alergedd bwyd

29/03/2016

Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Asiantaeth Safonau bwyd yn chwilio am siaradwyr Cymraeg a fyddai’n fodlon siarad am eu profiad o fyw gydag alergedd bwyd er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r pwnc.

Ydych chi’n dioddef o alergedd bwyd? A hoffech godi ymwybyddiaeth o alergeddau bwyd a sut brofiad yw byw gydag un?

 

Caiff Wythnos Ymwybyddiaeth Alergedd 2016 ei chynnal rhwng 25 Ebrill ac 1 Mai, a bydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn gweithio’n agos ag Allergy UK i gefnogi’r ymgyrch.

 

Yn Mhrydain, mae tua deg o bobl yn marw bob blwyddyn o ganlyniad i anaffylacsis a achosir gan fwyd. Mae tua 1,500 o farwolaethau asthma bob blwyddyn, rhai a allai fod yn gysylltiedig ag alergedd bwyd. I’r rhai hynny sy’n wynebu’r perygl mwyaf, gall y mymryn lleiaf o alergen bwyd achosi symptomau difrifol, ac mewn rhai achosion, arwain at symptomau marwol neu symptomau difrifol iawn.

 

Adweithiau difrifol

 

Yn ol yr Asiantaeth Safonau Bwyd, mae llawer o’r bobl sy’n marw neu sy’n cael adweithiau ‘difrifol iawn’ yn bobl nad oes ganddynt unrhyw syniad eu bod mewn perygl. Gall y rhai sy’n ymwybodol o’r perygl ei ffeindio hi’n straen byw gyda risgiau alergedd bwyd o ddydd i ddydd, gan nad oes modd rhagweld y risgiau hyn yn aml.

 

Rydym yn chwilio am siaradwyr Cymraeg a fyddai’n fodlon siarad am y profiad o fyw gydag alergedd bwyd er mwyn ein helpu i godi ymwybyddiaeth o’r mater.

 

Os ydych yn fodlon siarad am eich profiad, cysylltwch â ni drwy comms.wales@foodstandards.gsi.gov.uk neu 029 2067 8944

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru