WOMEX 13 – Galw gwirfoddolwyr!

19/09/2013

Categori: Cerddoriaeth

WOMEX 13 – Galw gwirfoddolwyr!

WOMEX 13 yw 19eg cynhyrchiad yr arddangosfa gerddoriaeth byd flynyddol ac fe’i cynhelir rhwng dydd Mercher 23 a dydd Sul 27 Hydref 2013 mewn tri lleoliad yng Nghaerdydd: Arena Motorpoint yng nghanol y ddinas, Canolfan Mileniwm Cymru a Roald Dahl Plas yng Nghaerdydd.

 

Mae WOMEX yn ŵyl arddangos cerddoriaeth byd ryngwladol gydnabyddedig a mawreddog. Mae’n cynnwys 60 cyngerdd a fydd yn agored i’r cyhoedd, gyda thros 300 o artistiaid, ffair fasnach lle ceir arddangosiadau gan oddeutu 650 o gwmnïau o fwy na 90 o wledydd a thua 60 o siaradwyr mewn cynhadledd ryngwladol. Mae’r digwyddiad yn cynnig sesiynau mentora, gwobrau blynyddol yr ŵyl, rhaglen farchnata ffilmiau, cyflwyniadau, cyfleoedd i rwydweithio, derbyniadau a Nosweithiau Clwb DJ.

 

Yn Arena Motorpoint y cynhelir y digwyddiadau yn ystod y dydd, sef y ffair fasnach, y gynhadledd, y sesiynau dangos ffilmiau, y cyflwyniadau a’r cyfarfodydd, ac yng Nghanolfan Mileniwm Cymru y cynhelir y cyngherddau arddangos gyda’r nos, y gala agoriadol a’r seremoni wobrwyo a fydd yn cloi’r ŵyl a chynhelir y Nosweithiau DJ yn y Glee Club ym Mae Caerdydd.

 

 

Y bartneriaeth leol, Cerdd Cymru Music Wales (CCMW), sy’n trefnu’r digwyddiad eleni ac mae’n awyddus i recriwtio 150 o wirfoddolwyr i weithio o  21 – 28 Hydref 2013.

 

Disgwylir i wirfoddolwyr wneud pob math o wahanol swyddi yn ystod wythnos yr ŵyl/arddangosfa. Gallech fod yn gweithio fel ‘rhedwr’ yn trefnu anghenion y bandiau, cynorthwyo ar y drysau, gweithio ar y stondin gyfnewid bandiau arddwrn neu yn y swyddfa gynhyrchu, yn helpu’r criw yn y ddwy ganolfan, neu’n cynorthwyo i gofrestru mynychwyr ymhlith llawer o dasgau eraill. Fel arfer, bwriad gwirfoddolwyr WOMEX yw sicrhau bod yr Arddangosfa Gerddoriaeth yn rhedeg mor hwylus ag sydd bosibl i bawb.

 

Er na fyddant yn cael eu talu wrth gwrs, bydd yr holl wirfoddolwyr yn cael cynnig bwyd/diod am ddim tra byddant yn gweithio, teithio am ddim rhwng y ddwy ganolfan, band arddwrn ‘mynediad-i-bobman’ yn yr holl ddigwyddiadau yn ystod y dydd a’r arddangosiadau cerddoriaeth/sesiynau DJ gyda’r nos, dillad brand y digwyddiad a thocynnau pris gostyngol i nosweithiau’r ŵyl ar gyfer eu teuluoedd a’u cyfeillion.

 

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn ewch i www.cerddcymru.comwww.womex.com

 

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.net wrth ymateb*