Môn, Cymru a’r Bêl - Stori Osian Roberts

31/03/2016

Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Bydd Gwasg Y Lolfa yn lansio hunangofiant is-reolwr tîm pêl-droed Cymru Osian Roberts nos Wener yma, ym Modffordd yn Ynys Mon.

Mae’r gyfrol yn datgelu sut y llwyddodd Cymru i gyrraedd rowndiau terfynol Euro 2016, gan ŵr a wnaeth gymaint o’r gwaith tu ôl i’r llenni – Cymro balch nad yw wedi anghofio’i wreiddiau ac sydd wedi bod yn allweddol i roi Cymru ar fap pêl-droed y byd.

 

Yn 2011 cafodd ei benodi i weithio gyda charfan bêl-droed Cymru o dan Gary Speed. Yn y gyfrol mae Osian yn trafod yn onest ei falchder o gael gweithio gyda Gary, y golled enfawr pan fu farw a sut effeithiodd y drychineb honno arno ef a’r garfan. Erbyn hyn mae’n is-reolwr i Chris Coleman ac mae Osian yn datgelu cyfrinachau tu ôl i lwyddiant y tîm cenedlaethol. Ceir blas o’r gwaith caled, y dulliau hyfforddi proffesiynol a’r tactegau craff a deallus sydd wedi arwain at drawsnewid ffawd Cymru wrth iddynt ddringo i fyny rhestr detholion y byd ac ennill ei lle ym Mhencampwriaeth Ewrop. Ceir hefyd gipolwg tu ôl i’r llenni ar y gwersylloedd ymarfer a sawl hanesyn am y chwaraewyr.

 

Cyfleu aberth

 

Yn ogystal â bod yn hanfodol i bawb fydd yn dilyn Cymru yn yr Euros mae’r gyfrol yn cyfleu’r aberth a’r weledigaeth sy’n gyrru person i gyrraedd y brig yn ei faes. Ceir hefyd ddarlun o fagwraeth Osian ym Modffordd, ei yrfa fel chwaraewr yn ogystal â’i gyfnodau yn America lle fwriodd ei brentisiaeth fel hyfforddwr.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru