Lansio cryno ddisg sioe Gwydion

04/04/2016

Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Cynhelir lansiad cryno ddisg i sioe boblogaidd Gwydion gan Gwmni Theatr Maldwyn nos Wener yma.

Cafodd y sioe hir-ddisgwyliedig ei pherfformio yn Eisteddfod Genedlaethol Meifod y llynedd.

 

Dywedodd Penri Roberts ar eu tudalen Facebook,  "O’r diwedd mae'r CD ar ei ffordd i gael ei gynhyrchu ac mi fydd y CD ddwbl ar werth ar y noson am £15. Gan ein bod ni wedi cymryd y cyfrifoldeb ariannol am gynhyrchu'r recordiad, bydd yn rhaid i ni werthu tua 400 ohonynt i dalu am y gwaith."

 

"Yn ol ein harfer, bydd system sain a phiano ar gael ac mi gawn ni ambell i gan o sioe Gwydion, a sioeau'r gorffennol siwr o fod. Noson arbennig felly."

 

Ychwanegodd y byddai’r noson yn gyfle i gyhoeddi cynlluniau newydd hefyd, "Ar y noson, byddwn hefyd yn rhoi gwybodaeth am gynlluniau'r dyfodol, gan ei fod yn fwriad ganddom i ddod at ein gilydd ym mis Medi i baratoi ar gyfer cyfres o gyngherddau arbennig tua Gwanwyn 2017. Cyngherddau ar y cyd ag Ysgol Theatr Maldwyn fydd y rhain, yn cynnwys caneuon y Cwmni ac ambell i gan newydd gyda lwc a bendith."

 

Fe fydd y lansiad yn cael ei gynnal yn Nhafarn y Brigands Inn ym Mallwyd am 7.30pm nos Wener. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru