Cyhoeddi ail nofel Sian Northey

05/04/2016

Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd yr awdures Sian Northey yn lansio ail nofel ddiwedd y mis sy'n cael ei gyhoeddi gan Wasg Gomer.

Yn dilyn ymateb cadarnhaol i’w nofel gyntaf, Yn y Tŷ Hwn, fe fydd Rhyd y Gro bellach ar gael yn eich siop lyfrau leol. 

 

Nofel gynnil yw hi am gwlwm perthyn a’r ffordd yr ydym yn dehongli ac yn deall ein perthynas ag eraill. Dyma hanes Efa a Steffan, merch a thad – dieithriaid i bob pwrpas – sy’n dod i adnabod ei gilydd yn ystod cyfnod dwys ym mywydau’r ddau.

 

Ond mae cymeriadau eraill yn llechu ar y cyrion, rhai arwyddocaol o ieuenctid Steffan: Carys (mam Efa), Lora a Rhydian Gwyn, y mwyaf enigmatig ohonynt i gyd. 

 

Cariad

 

Yn y nofel deimladwy, synhwyrus hon mae Sian Northey yn edrych ar gariad a cholled. Meddai Sian Northey, “Efallai nad yr hyn ddigwyddodd sy’n bwysig ond yr hyn y mae pobl, yn arbennig Steffan, yn ei gredu ddigwyddodd. Stori ’da ni’n ei hadrodd ydi gorffennol pob un ohonom.”

 

 

Dywedodd Meg Elis am y nofel, “Awgrymiadau a chyffyrddiadau a gawn, fel sy’n nodweddiadol o Sian Northey: y bluen yn wastad, byth yr ordd.”

 

Cynhelir digwyddiad i lansio Rhyd y Gro yn rhan o ŵyl Bedwen Lyfrau eleni am 2.15yp ddydd Sadwrn 23 Ebrill yn Galeri, Caernarfon i ddathlu yng nghwmni Sian Northey, Haf Llewelyn a Menna Baines.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru