Cynllun Prentisiaethau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2013-14

29/10/2013

Categori: Addysg

Cynllun Prentisiaethau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2013-14

Bwriad y Cynllun Prentisiaethau 2013-14 yw annog pobl ifanc i ymgeisio a gweithio yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Mae’r Cynllun Prentisiaethau’n cynnig rhaglen hyfforddi sy’n seiliedig ar ddysgu ac sy’n golygu bod ymgeiswyr yn ennill cymhwyster NQF; cymwyseddau penodol sy’n seiliedig ar waith a sgiliau gweinyddol cyffredinol. Darperir hyfforddiant a mentora hefyd er mwyn helpu i gyflwyno ymgeiswyr i amgylchedd gwaith a’u paratoi ar gyfer bywyd mewn swyddfa weithredol.Bydd y cais yn seiliedig ar sgiliau a gallu, a bydd y Cynulliad yn chwilio am y potensial mewn ymgeiswyr yn ogystal â’u hagwedd a’u hymrwymiad cyffredinol. 

  

Bydd ymgeiswyr:

– Rhwng 16 a 24 oed.– Wedi ennill cymwysterau TGAU mewn Saesneg a Mathemateg (gradd C) neu gymwysterau cyfatebol.– Heb raddio a heb ennill cymwysterau Safon Uwch.

 

Byddwn yn cynnig:

– Profiad gwaith go iawn mewn amgylchedd swyddfa– Cyflog o £14,334 y flwyddyn (yn unol ag adduned y Comisiwn i gefnogi’r canllawiau Cyflog Byw);– Contract hyfforddi am 15 mis a gweithio 37 awr yr wythnos.

 

Bydd angen i ymgeiswyr ddangos eu bod yn awyddus i ddysgu, bod ganddynt agwedd gadarnhaol a’u bod yn awyddus i weithio’n galed. Darganfod... Dysgu... Datblygu.

 

Gwelwch manylion 6 hysbyseb swydd yma ar Hysbysfwrdd Swyddi Cymru, ran o wefan Lleol.net.