Dau sefydliad yn cydweithio'n agosach er budd ymchwil i goedwigaeth

Bydd dau sefydliad sydd â hanes hir o arbenigedd ym maes addysg ac ymchwil i goedwigaeth yn cydweithio'n agosach.

Bydd y sefydliad Ymchwil i Goedwigaeth yng Nghymru yn symud i Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor, sef cartref coedwigaeth yn y brifysgol.

 

Ymchwil i Goedwigaeth yw asiantaeth ymchwil y Comisiwn Coedwigaeth. Mae pennaeth yr asiantaeth yng Nghymru, Tom Jenkins, yn arwain tîm o ymchwilwyr sydd mewn nifer o leoliadau ar draws Cymru. Mae pob un ohonynt yn gweithio'n uniongyrchol gyda chydweithwyr yng nghanolfannau eraill Ymchwil i Goedwigaeth yn Lloegr a'r Alban yn ogystal â mewn partneriaeth â Chyfoeth Naturiol Cymru, llunwyr polisïau Llywodraeth Cymru a sefydliadau academaidd ac ymchwil ledled Cymru. 

 

Datblygiad cadarnhaol

 

Dywedodd Tom Jenkins: "Mae hwn yn ddatblygiad cadarnhaol iawn sy'n cyd-fynd â newidiadau sefydliadol diweddar sydd wedi cryfhau'r wyddoniaeth, y sgiliau a'r arbenigedd yn Ymchwil i Goedwigaeth. Mae gan y ddau sefydliad gryfderau sy'n ategu ei gilydd. Mae gan Ymchwil i Goedwigaeth arbenigedd a gydnabyddir yn rhyngwladol ar draws ystod eang o feysydd pwnc, yn cynnwys iechyd coed a choedwigoedd.’

 

Ychwanegodd, ‘Mae prif arbenigedd Prifysgol Bangor mewn ecoleg coedwigaeth, gwydnwch, priddoedd, bioamrywiaeth, cadwraeth a gwaith adfer, coedamaeth a choedwigaeth ryngwladol. Mae gan y ddau sefydliad gyda'i gilydd gryfder ar y cyd o ran gwasanaethau ecosystem, addasu a lleihau newid hinsawdd, a hydroleg coedwigaeth." 

 

Mae John Healey, Athro Gwyddorau Coedwig ym Mhrifysgol Bangor, yn arwain tîm o 11 staff academaidd sy'n arbenigo mewn coedwigaeth a choedamaeth. Meddai John: "Dim ond nifer fechan o sefydliadau ym Mhrydain sydd ag arbenigedd ymchwil sy'n berthnasol i goedwigaeth, felly mae'n bwysig ein bod ni'n gweithio'n agos â'n gilydd. Rwy'n falch iawn o lwyddiant ein cydweithio diweddar gydag Ymchwil i Goedwigaeth."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru