Lansio comic cyntaf yn y Gymraeg ers degawdau

26/05/2016

Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Bydd comic newydd sbon Mellten yn cael ei lansio yn Eisteddfod yr Urdd yn Sir y Fflint yng nghwmni’r golygydd a’r cartwnydd Huw Aaron.

Mae’r comic wedi ei anelu at blant rhwng 7 ac 13 oed yn bennaf, dyma’r comic Cymraeg gwreiddiol cyntaf i’w gyhoeddi ers degawdau. Wedi ei olygu gan un o gartwnwyr gorau a mwyaf gwreiddiol Cymru, Huw Aaron mae Mellten yn cynnwys cyfraniadau gan amryw o artistiaid, cartwnwyr ac awduron.

 

Rhwng y tudalennau ceir casgliad o straeon cyffrous mewn amrywiaeth o genres, cymeriadau gwreiddiol, posau, jôcs, cystadlaeuthau a a chyngor ar sut i greu comics a chartwnau eich hun.

 

"Y syniad oedd creu rhywbeth newydd a gwreiddiol i blant fyddai ddim ond ar gael yn y Gymraeg,’ meddai’r golygydd Huw Aaron, ‘Bydd pwyslais ar straeon newydd, gafaelgar ac arlunio bywiog a lliwgar i loni, dychryn, denu, sbarduno ac achosi plant i chwerthin ac i gipio eu dychymyg."

 

Roeddwn i hefyd am geisio creu rhyw fath o gymuned parhaus y gallai plant ymwneud ag ef.’ ychwanegodd.

 

Ymddangos pob tri mis

 

Bydd rhifyn newydd o Mellten yn ymddangos pob tri mis gyda’r ail rifyn ar gael ar Fedi’r 1af. Ond, bydd yr hwyl yn parhau ar y wefan gyda cynnwys newydd yn cael ei ychwanegu yn wythnosol.

 

Ymhlith y tudalennau ceir cymeriadau cofiadwy fel Gwil Garw, arwr o oes cyn hanes sydd wrth ei fod yn casglu ac ymladd anghenfilod, pêl-droediwr gorau’r byd - Gari Pêl, Capten Clonc -arwr hardda’r bydysawd, Bloben a Iola, y peilot ifanc sy’n breuddwydio am ennill Cystadleuaeth Rali'r Gofod ond mae'n styc ar blaned Cymru Newydd heb na chriw na llong ofod..

 

Bydd modd prynu copiau unigol o gomic Mellten neu gellir tanysgrifio am £8 y flwyddyn drwy’r wefan, ysgolion neu siopau llyfrau lleol.

 

Bydd y comic yn cael ei lansio am 12 o’r gloch, dydd Llun y 30ain o Fai.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru