Prifysgol Abertawe’n cefnogi pabell Gwyddonle ar Faes yr Urdd

Bydd arbrofion DNA, gwersi ar sut i arwyddo cytgan Hei, Mistar Urdd trwy gyfrwng Iaith Arwyddo Brydeinig, a sioeau nitrogen hylifol ymhlith rhai o’r gweithgareddau fydd yn cael eu cynnal ym mhabell y GwyddonLe, a noddir gan Brifysgol Abertawe unwaith eto eleni.

Yn dilyn llwyddiant parhaus y GwyddonLe mewn blynyddoedd diweddar, mae’r brifysgol wedi ymrwymo i ymestyn y bartneriaeth am dair blynedd arall.

 

Dywedodd Aled Siôn, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd: “Rydym yn hynod falch fod Prifysgol Abertawe wedi cadarnhau eu nawdd am dair blynedd arall. Mae'r bartneriaeth hon yn hynod werthfawr i ni a’r mewnbwn maent yn ei roi yn flynyddol i’r GwyddonLe yn profi yn boblogaidd iawn. Rwy’n siŵr y bydd datblygiadau cyffrous ganddynt ar gyfer ein pabell wyddoniaeth dros y tair blynedd nesaf.”

 

Yn ystod yr Ŵyl yn Sir y Fflint, bydd gwyddonwyr o Abertawe’n arwain rhaglen sy’n llawn gweithgareddau i’r teulu, a gweithdai difyr i bobl o bob oed  ar thema ‘Y Corff’. Caiff ymwelwyr gymryd rhan mewn digwyddiadau rhyngweithiol megis argraffu 3D, arbrofion DNA a gweithdai codio. Bydd S4C yn gyfrifol am gornel ‘Creu’ o fewn GwyddonLe eto eleni, gyda gweithgareddau yn cynnwys sesiynau Minecraft, creu gêm ‘gofod’ gyda Kodu a sialensiau adeiladu gyda Lego.

 

Bydd cynrychiolwyr o Golegau ac Ysgolion y brifysgol wrth law drwy gydol yr wythnos i ateb cwestiynau ymwelwyr am feysydd astudiaeth a’r cyfleoedd sydd ar gael ym Mhrifysgol Abertawe.

Meddai Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, yr Athro Richard B. Davies, “Mae gan Brifysgol Abertawe enw da drwy’r byd am ymchwil a dysg ac yn enwedig ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg. Trwy’r GwyddonLe bydd modd i’n staff a’n myfyrwyr ôl-radd ddod â gwyddoniaeth yn fyw mewn ffordd hwyliog a rhyngweithiol i’r miloedd o bobl ifanc fydd yn heidio i’r Maes, gan eu hannog i ddilyn gyrfa mewn meysydd o dwf strategol allweddol sy'n sail i dwf economaidd a ffyniant.”

 

Arbrofion cyffrous

 

Un o gyflwynwyr S4C, Tudur Phillips, fydd yn agor y GwyddonLe yn swyddogol am 10.30am bore dydd Llun, 30 Mai. Yn ystod yr agoriad, caiff Tudur flas ar weithgareddau’r GwyddonLe trwy gymryd mewn cyfres o arbrofion cyffrous.

 

Dywedodd yr Athro Iwan Davies, Uwch Ddirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe: “Yn dilyn agoriad diweddar ein campws gwyddoniaeth ac arloesi newydd, Campws y Bae, mae’r GwyddonLe’n cynnig cyfle gwych i ni rannu’n arbenigedd gyda’r cyhoedd, ac annog plant a phobl ifanc i ymhél â gwyddoniaeth trwy gyfrwng y Gymraeg. Dymunaf bob llwyddiant i Eisteddfod yr Urdd eleni, gan obeithio y caiff pawb gyfle i ymweld â’r GwyddonLe i gael blas ar yr arlwy.” 

 

Bydd y GwyddonLe ar agor o 9.30am bob dydd.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru