Cymryd her fawr i godi arian i elusen Cancr

01/06/2016

Categori: Iechyd, Newyddion

Annie: Dewr

Mae mam o Gaerfyrddin wedi cymryd ei her fwyaf eto i godi arian i elusen cancr, sydd wedi cynorthwyo ei merch i wella o glefyd lewcemia ers pan oedd hi’n 3 oed.

Erbyn hyn, fe fydd ei merch Annie yn gorffen triniaeth ddyddiol ddwys a ddechreuodd yn 2014 ym mis Hydref eleni.

 

Bu Mari Butt sy'n fam i Annie yn ymgymryd a her wahanol bob mis i godi arian i elusen cancr Bloodwise. Fel un o’r her fwyaf eto, fis yma fe wnaeth y fam o Gaerfyrddin redeg 5km trwy gwrs rwystrau yng Nghaerdydd, gyda 5,000 o redwyr eraill. 

 

Wrth gwblhau'r ras, cafodd Mari, ei chefnogi gan ei merch Annie a’i gwr Arthur ac Alice, 7 oed a Dylan, sy’n 8 oed, “Mae’r ymchwil y mae’r elusen yn ei wneud yn galluogi i chwilio am brofion gwahanol i gwella cyfleoedd y dioddefwr i allu goroesi."

 

Mari a Annie

 

“Yn achos Annie, fe wnaethant ddarganfod y prawf cywir ac fe roddwyd hi ar y meddyginiaeth cywir i leihau’r cyfle i’r clefyd ddychwelyd."

 

Mae Mari yn hynod o ddiolchgar i’r elusen, fel yr eglurodd, “Fe fyddai’r cyfleoedd i wella yn llawer llai heblaw am waith Bloodwise. Mi roeddwn eisiau dangos fy ngwerthfawrogiad, gan roi rywbeth yn nol i’r bobl sy’n gwneud y gwaith ymchwil, er mwyn sicrhau fod mwy o bobl fel Annie yn cael canlyniad gwell yn y dyfodol”

 

Dywedodd ei bod yn awyddus i rannu fymryn o’r boen y mae Annie yn ei deimlo, “O berbectif rhiant, mae Annie wedi mynd trwy lot yn ystod y deunaw mis diwethaf ac mi rydych yn teimlo fy mod yn rhannu fymryn bach o’r boen y mae hi wedi ei brofi i hyrwyddo a chefnogi elusen wych."

 

Cryfder a dewrder mewnol

 

Ychwanegodd, “Mae gan unrhyw blentyn sy’n dioddef o gancr y dewrder a’r cryfder mewnol a phan oeddwn yn cymryd rhan, mi oeddwn isio canfod yr un peth tu fewn imi. Mae ganddi agwedd bositif iawn. Mae hi mor ddewr ac wastad yn gwenu. Fuasech chi fyth yn meddwl ei bod yn cael triniaeth bob dydd."

 

Mae Mari yn barod wedi codi dros £4,500 trwy gwblhau’r sialensau yn cynnwys ras fynydd 5km o hyd, ras dydd Gwyl Dewi a thaith gerdded 5km.

 

I roi arian i’r elusen Bloodwise neu i ganfod mwy am sialensau Mari, ewch i’r wefan yma.