Grŵp byd-enwog yn dychwelyd i Fangor nos 'fory

29/09/2016

Categori: Celfyddydau, Hamdden

Bydd y grŵp byd-enwog acapella a dawns Black Umfolosi yn ailymweld â Bangor gyda pherfformiad yn Pontio nos yfory fel rhan o nosweithiau cabaret misol y ganolfan.

Mae perfformiadau Black Umfolosi wedi eu hysbrydoli gan ganeuon a dawns traddodiadol de Affrica, gyda harddwch ac egni heb eu hail.

 

Mae eu perfformiadau yn llawn egni ac yn eich llwyrfeddiannu, gan gymysgu ysgafnder ysbryd a chân gyda dawnsio brwdfrydig.  Mae eu harmonïau unigryw wedi cymysgu gyda rhythmau cain, clicio a chlapio yn cael ei hamlygu yn ystod eu sioeau gydag ystod eang o symudiadau o’r cynnil i’r stompian a neidio bywiog!

 

Mae eu dawns ‘Gumboot’ enwog yn rhoi llwyfan i’r steiliau traddodiadol a defodau rhanbarthau cloddio De Affrica ac yn apelio’n fawr i gynulleidfaoedd.   

 

Cafodd y grwp ei ffurfio yn 1982 yn Bulawayo, Zimbabwe, gan enwi ei hunain ar ôl afon Umfolozi Omnyama – ardal eu cyndeidiau.

 

O bosib y llysgenhadon gorau dros Zimbabwe, mae’r grwp wedi teithio Gwledydd Prydain sawl gwaith ac wedi adeiladu perthynas dda gyda chanolfannau a chynulleidfaoedd.

 

Gydag albwm newydd a sioe newydd ar gyfer 2016, mae’r grwp yn edrych ymlaen at gwrdd â phobl o bob oedran a phob cefndir.  Mae ganddynt y gallu naturiol i gyfathrebu angerdd a theimlad yn eu sioeau fydd yn sicr o blesio.

 

Swyno

 

Dywedodd cyfarwyddwr artistig Pontio, Elen ap Robert, “Y tro diwethaf iddynt ymweld â ni, cawsom ein swyno gan eu hysbryd hwyliog a’u gwên parod – peidiwch da chi a cholli’r cyfle i brofi Black Umfolosi yn fyw.  Gallwch hefyd ymuno mewn gweithdy arbennig am ddim gyda’r grwp ar bnawn dydd Gwener yn Stiwdio Pontio.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru