ERROR: http://lleol.cymru/blog/detail.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 2100 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
    REMOTE_ADDR : 3.237.94.109
    REMOTE_PORT : 23522
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/detail.php
 REQUEST_METHOD : GET
   QUERY_STRING : id=2100&pcomment=1
    REQUEST_URI : /blog/detail.php?id=2100&pcomment=1

Dathlu gwaith y Mentrau Iaith

15/11/2016

Categori: Iaith, Newyddion

Gyda chwarter canrif ers sefydlu'r Fenter Iaith gyntaf mae yna ddigwyddiad arbennig yn cael ei gynnal yn Aberystwyth ddydd Iau er mwyn dathlu'r gwaith sydd wedi'i gyflawni dros y cyfnod.

Bydd y digwyddiad ym Mhrifysgol Aberystwyth gydag Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg Gydol Oes yn annerch y gynulleidfa.

 

Yn ogystal â hyn, bydd cyfle i glywed am enghreifftiau o’r gwaith llwyddiannus sydd wedi’i gyflawni dros y blynyddoedd ar effaith bositif mae gwaith y Mentrau Iaith wedi cael ar gymunedau ar hyd a lled Cymru.

 

Rôl y Mentrau Iaith yw gweithio ar draws Cymru i gryfhau’r Gymraeg, a hynny mewn meysydd yn cynnwys y teulu, plant a phobl ifanc, y gymuned, yr economi, a hefyd i gefnogi mudiadau eraill i ddatblygu gwasanaethau Cymraeg a dwyieithog.

 

Mae’r Mentrau Iaith wedi datblygu ac ehangu’n sylweddol ers sefydlu’r Fenter Iaith gyntaf yn 1991, ac erbyn heddiw mae'r Mentrau Iaith yn cynnal dros 300 o swyddi ac yn gweithio gyda dros 1,000 o wirfoddolwyr yn y gymuned. Mae’r gwaith yn cynnwys cydweithio gydag ysgolion, gwaith ieuenctid, cefnogi dysgwyr, gofal plant, gweithgareddau cymdeithasol a chymunedol, i enwi dim ond rhai. A thrwy’r gwaith hyn mae'r Mentrau Iaith yn darparu ar gyfer dros 160,000 o ddefnyddwyr gwasanaeth bob blwyddyn.

 

Cyfnod cyffrous

 

Dywedodd Owain Gruffydd, Cadeirydd Mentrau Iaith Cymru: “Mae hwn yn gyfnod cyffrous i'r Mentrau Iaith, wrth gefnogi'r ymdrech o greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mae gan y Mentrau rôl allweddol wrth weithio ar lawr gwlad i annog pobl i ddysgu a defnyddio'r iaith. Galwn felly am fuddsoddiad ariannol ychwanegol i ddatblygu cefnogaeth ymarferol gadarn y Mentrau i’r Gymraeg mewn cymunedau ar draws Cymru.”

 

Dywedodd Gweinidog dros y Gymraeg, Alun Davies, AC, “Rwy'n disgwyl ymlaen i Gynhadledd Genedlaethol y Mentrau Iaith yn Aberystwyth ac yn hapus â gwaith y Mentrau. Rwyf hefyd yn falch eu bod yn fodlon cyfrannu o’u gwybodaeth a’u harbennigedd wrth ddatblygu Strategaeth newydd i’r Gymraeg ac yn edrych ymlaen at gydweithio pellach â’r Mentrau.”

 

Am ragor o wybodaeth am waith y Mentrau Iaith yn eich ardal chi, ewch i wefan

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru