Adeiladu llwybr beicio mynydd newydd yn Nant yr Arian

18/11/2016

Categori: Amgylchedd, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau i adeiladu ardal sgiliau beicio mynydd newydd yn y ganolfan ymwelwyr boblogaidd ger Aberystwyth.

Mae gan Fwlch Nant yr Arian eisoes lwybrau cerdded, llwybrau rhedeg a beicio mynydd, cyfeirannu a llwybrau marchogaeth.

 

Nawr, bydd y trac pwrpasol newydd hwn yn gyfle i bobl yr ardal ac ymwelwyr o bob oedran ymarfer reidio beic mynydd a pherffeithio eu techneg cyn mynd i’r afael â’r llwybrau hirach mwy heriol.

 

Dywedodd Gareth Owen, Rheolwr Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian, Cyfoeth Naturiol Cymru,

“Rydym yn falch iawn o gael gofalu am safle mor arbennig lle gall pobl wneud gweithgareddau egnïol, cadw’n iach a mwynhau campfa byd natur.

“Bydd gan yr ardal newydd hon nifer o ddolennau lle gall reidwyr o bob safon, gan gynnwys dechreuwyr, fwynhau eu hunain ac ymarfer sgiliau hanfodol.

“Bydd y gwaith yn dechrau ar ddydd Llun ddydd Llun yma. Rydym yn gobeithio y bydd y gwaith wedi gorffen erbyn y Nadolig ond bydd hynny wrth gwrs yn ddibynnol ar y tywydd.

“Mae hwn yn ychwanegiad ardderchog at yr holl gyfleusterau eraill yr ydym yn eu cynnig yma ar safle ysblennydd Bwlch Nant yr Arian.”

 

Tirlunio’r ardal

 

Ychwanegodd Gareth Owen, “Mae’r safle dan sylw wedi cael ei ddewis yn ofalus fel nad yw’n effeithio ar yr olygfa dros y llyn. Ar ôl cwblhau’r gwaith, bydd yr ardal yn cael ei thirlunio a bydd coed yn cael eu plannu o amgylch y trac. “

 

Y trac newydd hwn yw’r ychwanegiad diweddaraf at y cyfleusterau o safon fyd-eang y mae Cyfoeth Naturiol Cymru C yn eu darparu ar gyfer beicwyr mynydd ym mhob rhan o Gymru.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru