Tri Deg Tri yn derbyn clod gan ffigwr amlwg yn llenyddiaeth Cymru

21/11/2016

Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Mae nofel Gymraeg sydd newydd ei chyhoeddi wedi derbyn canmoliaeth gan un o ffigyrau amlwg yn llenyddiaeth Cymru.

Mae’r awdur John Gower yn disgrifio’r nofel Tri Deg Tri gan yr awdur Euron Griffith "yn fyd lle mae realiti wastad yn gymysg â hudoliaeth a’r annisgwyl, a’r darllenydd yn clywed adlais pell o storïwyr America Ladin yn y dweud ac yn yr arddull’ meddai yr awdur Jon Gower yn ei adolygiad ar wefan O’r Pedwar Gwynt.

 

Rhoddodd ganmoliaeth i’r nofel gan nodi cryfder "ei saernïaeth, ei chynnwys, ei huchelgais a’i gweledigaeth."

 

"Dyma awdur ar newydd wedd, a’r wedd honno’n hynod ddeniadol" ychwanegodd Jon Gower.

 

Bydd Euron Griffith yn trafod y dylanwadau eraill fu arno wrth ysgrifennu’r nofel mewn noson arbennig ym Mhalas Print yng Nghaernarfon nos Fercher 23ain o Dachwedd ble bydd yn cael ei holi gan Emlyn Gomer.

 

Dilyna Tri Deg Tri hanes Meirion Fôn, pedwar deg rhywbeth. Mae’n ddyn gwylaidd, go gyffredin sy’n gweithio’n galed i gadw’i fam gegog mewn cartref henoed moethus.

 

Ond bob hyn a hyn mae’n derbyn amlen sy’n mynd ag ef ar anturiaethau ar draws y byd, a hynny yn sgil ei waith fel hitman. Ac un diwrnod mae’n cael amlen newydd… rhif Tri Deg Tri… ac mae’n wynebu sialens fwyaf ei fywyd.

 

Ond ai Meirion sy’n gyfrifol am dynged pob un mae’n ei ladd? A beth yw’r gyfrinach dywyll o’r gorffennol sy’n effeithio ar ei ddyfodol?

 

Yr awdur

 

Cafodd Euron Griffith ganmoliaeth uchel gan feirniaid a darllenwyr am ei ddwy nofel gyntaf, Dyn Pob Un a Leni Tiwdor. Yn gyflwynydd, cynhyrchydd ac ymchwilydd ar raglenni teledu a radio, daw Euron o Fangor yn wreiddiol, ac mae bellach yn byw yng Nghaerdydd.

 

Wrth drafod y cefndir tu ôl i’r nofel, meddai Euron, ‘Mi oedd fel petai yna law arall wrth y cyfrifiadur… llaw gyda bysedd chwareus oedd wastad yn fy arwain i lefydd tywyll ac anarferol,’ meddai, ‘i lefydd doeddwn i ddim wedi rhagweld.’

 

"Fe ysgrifennodd yr arlunydd Paul Klee unwaith fod ei waith yn debyg i fynd â llinell “am dro” a dyna yr union deimlad ges i wrth ysgrifennu’r nofel hon," eglurodd Euron.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru