Rhoi llais i bobl ifanc ar lawr y Senedd

21/11/2016

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd disgyblion chweched dosbarth o chwe ysgol uwchradd o Gymru benbaladr yn rhoi eu barn ar amrywiaeth o bynciau gwleidyddol yn Senedd Cymru ym Mae Caerdydd, gyda’r cyfan yn cael ei ddarlledu ar dudalen Hacio ar s4c.cymru.

Bydd y bobl ifanc yn cael profiadau bythgofiadwy o gyfrannu at drafodaethau yn Siambr Hywel, yn Nhŷ Hywel gan ddadlau yn erbyn ambell Aelod Cynulliad, ar bynciau yn amrywio o Brexit i ddefnydd pobl ifanc o'r cyfryngau cymdeithasol.

 

Yr ysgolion sy'n cymryd rhan yw Ysgol Gyfun Ystalyfera, Ysgol Gyfun Creuddyn, Ysgol Bro Teifi, Ysgol Uwchradd Tryfan, Ysgol Gyfun Plasmawr ac Ysgol Gyfun y Cymer.

 

Mae Llywydd y Cynulliad, Elin Jones wedi noddi'r sesiwn yn Senedd Cymru ar ddydd Mawrth, 22 Tachwedd. Mae'r digwyddiad wedi ei drefnu ar y cyd â S4C, Cynulliad Cymru ac ITV Cymru, ac mae'r Llywydd yn croesawu'r disgyblion i ddweud eu dweud yn y Senedd.

 

Trafod pynciau llosg

 

Meddai Y Llywydd Elin Jones: "Mae'n bleser gennyf groesawu Hacio a disgyblion o bob cwr o Gymru i'r senedd eto eleni, i drafod Brexit, a phynciau eraill sy'n dylanwadu'n uniongyrchol ar eu bywydau, fel addysg, tai ac iechyd. Wythnos diwethaf, cyhoeddais fy mwriad i sefydlu Senedd Ieuenctid fydd yn galluogi trafodaeth gyson ar bynciau llosg, a sicrhau modd i lais ieuenctid Cymru ddylanwadu ar ystyriaeth y ddeddfwrfa o faterion perthnasol hefyd. Rwy'n gobeithio y bydd y digwyddiad yn cynnig cyfle i'r sawl sy'n bresennol ystyried sut yr hoffent weld Senedd Ieuenctid yn datblygu cyn y byddwn yn cynnal ymgynghoriad llawn gyda phlant a phobl ifanc Cymru'r flwyddyn nesaf."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru