Ffermwyr Ifanc Cymru yn apelio am arian i brynu adeilad

22/11/2016

Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Bydd Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn lansio ymgyrch Prynu Bricsen yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd yr wythnos nesaf i helpu i godi'r £76,100 i brynu adeilad ar safle’r Sioe Frenhinol.

Dywedodd  Cadeirydd Ffermwyr Ifanc Cymru, Arwel Jones, "Rydym wedi cael cyfle gwych i adeiladu sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol cenedlaethau o ffermwyr ifanc Cymru ond mae angen cymorth ariannol i wneud y freuddwyd hon o fod yn berchen ar yr adeilad cyfan i ddod yn realiti. Ar hyn o bryd mae CFfI Cymru dim ond yn berchen ar yr ardal i fyny'r grisiau ac cawn dim ond defnyddio'r ardaloedd i lawr y grisiau yn ystod digwyddiadau fel y Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru, Gŵyl y Gwanwyn a'r Ffair Aeaf."

 

Bydd Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn defnyddio'r Ffair Aeaf CAFC i annog aelodau gorffennol a'r presennol i fuddsoddi yn yr adeilad gan 'brynu bric'. Awgrymir rhoddion o: £25 y bric, £100 am faen clo, £250 am garreg cornel a £500 ar gyfer carreg sylfaen ond os mae sefydliadau neu unigolion yn awyddus i roi mwy, yna mae CFfI Cymru yn ystyried enwi un o'r ystafelloedd fel anrhydedd i’r rhodd.

 

Helpu i godi arian

 

Dywedodd John Davies, Cadeirydd Pwyllgor Cyllid CFfI Cymru; "Fel cyn-aelod o CFfI Cymru, hoffwn annog pawb sydd wedi ymwneud â'r sefydliad i'n helpu i godi'r cronfeydd sydd ei angen. Mae aelodau’r gorffennol wedi cael budd aruthrol gan y sefydliad hwn dros y blynyddoedd, felly rwyf yn erfyn arnynt i roi eu dwylo yn eu pocedi i helpu i wneud yr adeilad hwn yn ganolfan adnoddau ar gyfer aelodau dyfodol y mudiad gwych hwn."

 

Mae'r ymgyrch 'Prynu Bricsen’ yn cael ei lansio yng nghanolfan y Ffermwyr IfancCymru am 9.30yb ar Ddydd Llun, 28 Tachwedd 2016. Os hoffech wneud cyfraniad cysylltwch â chanolfan CFfI Cymru ar 01982 553502. O 1 Rhagfyr 2016 byddwch yn hefyd yn gallu cyfrannu ar-lein drwy wefan CFfI Cymru.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru