Ffermwyr Ifanc Cymru yn gwobrwyo dwy ferch i astudio dramor

24/11/2016

Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Am y tro cyntaf erioed daeth dau unigolyn yn fuddugol yn ysgoloriaeth Coffa Elwyn Jones gan Glwb Ffermwyr Ifanc Cymru.

Bydd y ddwy ferch, Lisa Davies o Lanarthne yn Sir Gaerfyrddin a Georgie Radmore o Glynderwen yn Sir Benfro yn derbyn £2,500 i astudio dramor. 

 

Fe fydd Georgie Radmore, sydd yn aelod o glwb Clynderwen yn Sir Benfro, yn bwriadu astudio “lleihau'r defnydd o wrthfiotig  ar y fferm” yn Norwy.  Mae Georgie yn gweithio i Amaethwyr Clynderwen a Cheredigion ac mae yn gobeithio bydd y wybodaeth bydd hi yn dysgu o fudd iddi fel rheolwr adran i un o gwmnïau mwyaf amaethyddol Cymru. 

 

Fe fydd Lisa Davies hefyd yn bwriadu teithio i Norwy ble mae hi am ddysgu a datblygu ei dealltwriaeth am ‘Cylchoedd Hyrddod’.  Mae Lisa yn gweld Norwy fel gwlad sydd yn debyg iawn i Gymru yn ei amgylchedd. Mae Lisa yn gweithio i ADAS.

 

“Rydym yn hapus iawn i fod yn medru cefnogi Georgie a Lisa ar ei theithiau astudio.  Dangosodd y ddwy bod gennym frwdfrydedd i’r diwydiant amaeth yn ei gyfanrwydd. Edrychwn ymlaen at glywed am ei theithiau” meddai Rob Lewis, beirniad y panel.

 

Bydd y ddwy fuddugol Georgie a Lisa yn cynllunio teithiau ei hun, ac ar ôl dychwelyd bydd disgwyl iddynt gyflwyno adroddiad llawn i’r ymddiriedolwyr Coffa Elwyn Jones, CFfI Cymru, a hefyd nifer o aelodau ynghyd a busnesau.

 

Dywedodd Gethin Havard, Cadeirydd yr Ysgoloriaeth Coffa Elwyn Jones; “Roedd yn bleser gennym am y tro cyntaf medru cynnig ysgoloriaeth i Lisa a Georgie, gyda’r ddau bwnc mor berthnasol i ddyfodol y diwydiant.  Roedd yn bleser cael gwrando ar y ddwy, gan ei bod yn dangos sut egni am y diwydiant amaethyddol.  Rwyf yn hyderus y byddai'r ddiweddar Elwyn Jones yn cymeradwyo ein dewis i wobrwyo’r ddau ymgeisydd."

 

Ymrwymiad i’w gymuned

 

Sefydlwyd yr ysgoloriaeth coffa Elwyn Jones yn dilyn ei farwolaeth yn 1969.  Roedd yn ffermio yn Sheep House Farm, Hay on Wye  ac yn un o’r aelodau sefydlodd Clwb Ffermwyr Ifanc Hay a Talgarth, ac yn ddiweddarach roedd yn llywydd y Mudiad yn Sir Frycheiniog.  Roedd ei ymrwymiad i’w gymuned ac amaethyddiaeth yn enfawr, cafodd ei disgrifio fel dyn ‘ac ymennydd gydag eglurder o nodwydd’ a wnaeth hyn en ddyn hynod ddymunol i fod yn rhan o unrhyw bwyllgor.  Buodd yn rhan o Gyngor Darlledu Prydeinig, Clwb Brenhinol Smithfield, yr NFU, Clwb y Ffermwyr a Sioe Frenhinol Cymru i enwi ond rai oedd yng nglŵm gydag.

 

Yn dilyn ei farwolaeth yn 1969, roedd ei fywyd a gwaith am gael ei gofio trwy ffurfio Cronfa Coffa Elwyn Jones.  Roedd y gronfa wedi ei chreu i gynorthwyo aelodau CFfI Cymru, o dan 30 oed i astudio amaethyddiaeth yng ngwlad tramor, er mwyn datblygu a chynyddu ei dealltwriaeth ac i sicrhau ei bod yn gweld gwahanol ddull o ffermio a garddwriaeth.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru