Perfformio Macbeth Cymraeg yng Nghastell Caerffili

28/11/2016

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Richard Lynch

Fe fydd Theatr Genedlaethol Cymru yn perfformio cynhyrchiad Cymraeg o glasur Shakespeare Macbeth yng Nghastell Caerffili ym mis Chwefror y flwyddyn nesaf ac mae’r cwmni yn chwilio am aelodau o’r gymuned leol i gymryd rhan.

Cafodd fersiwn Gymraeg y ddrama ei chyfieithu gan y diweddar yr Athro Gwyn Thomas a fu farw eleni. Bydd y cynhyrchiad hefyd yn cael ei ddarlledu’n fyw i sinemâu ar draws Cymru, fel rhan o fenter newydd Theatr Gen Byw. Mae’r cynhyrchiad yn ddigwyddiad allweddol wrth i Cadw ddathlu Blwyddyn y Chwedlau yn 2017.


Fe fydd yr actor adnabyddus Richard Lynch yn chwarae rhan Macbeth a Ffion Dafis yn chwarae rhan yr Arglwyddes Macbeth. Bydd y ddau actor yn arwain cast o actorion proffesiynol yn ogystal â chast cymunedol, i ddod â thrasiedi fawr Shakespeare yn fyw. 

 

Mae’r cwmni’n gwahodd aelodau o’r gymuned leol yn ardal Caerffili i gymryd rhan, a chynhelir gweithdai a chlyweliadau yng Nghaerffili yn ystod mis Tachwedd a Rhagfyr eleni.

 

Am y tro cyntaf erioed, bydd modd i gynulleidfaoedd ledled Cymru fwynhau’r cynhyrchiad a’r lleoliad arbennig hwn, wrth i’r cwmni ddarlledu’n fyw i ganolfannau, megis Chapter, Pontio, Galeri, a Chanolfan Celfyddydau Aberystwyth, nos Fawrth Chwefror 14eg.  

 

Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn hynod falch o gael cyflwyno’r cyfieithiad hwn, sef un o weithiau olaf y diweddar Athro Gwyn Thomas. Bu Gwyn Thomas, a fu farw’n gynharach eleni, yn bennaeth ar yr Adran Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor a bu’n Fardd Cenedlaethol Cymru 2006–2008. Roedd yn awdur toreithiog, ac ymysg ei gyfraniadau amhrisiadwy i fywyd diwylliannol Cymru, mae ei gasgliad o gyfrolau barddoniaeth, dramâu a llyfrau ysgolheigaidd ynghyd â’i gyfieithiadau i’r Saesneg o’r Mabinogi.

 

Dywedodd Arwel Gruffydd, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru a Chyfarwyddwr Macbeth am y cynhyrchiad, "Dyma’r trydydd tro yn hanes y cwmni i ni gyflwyno Shakespeare yn y Gymraeg, yn dilyn cynyrchiadau o Romeo a Juliet (cyfieithiad J T Jones) yn 2004 ac Y Storm ( cyfieithiad gan Gwyneth Lewis o ‘The Tempest’) yn 2012. Bu’n bleser cydweithio gyda Gwyn, a thristwch o’r mwyaf yw na chaiff weld ffrwyth ei lafur yn cael ei berfformio na’i gampwaith o gyfieithiad mydryddol yn cael ei lefaru."

 

Er cof am Gwyn Thomas

 

Ychwanegodd Arwel Gruffydd, "Rydym yn cyflwyno’r cynhyrchiad hwn er cof annwyl amdano. Macbeth oedd y ddrama gyntaf o waith Shakespeare imi ddod ar ei thraws erioed, a chefais fy nghyfareddu, yn ddeuddeg oed, gan ei swyn a’i thywyllwch. Dyma fydd y tro cyntaf i mi gyfarwyddo gwaith Shakespeare, ac er mod i’n edrych ymlaen gyda chymysgedd o gyffro ac ofn, rwyf yn dwyn nerth o fod mewn cwmni diogel, a minnau’n cael y fraint o fanteisio ar brofiad a dawn anhygoel dau o’n prif actorion Cymraeg, sef Richard Lynch a Ffion Dafis." 

 

Mae’r darllediad byw yn rhan o fenter beilot, newydd, gyffrous, Theatr Gen Byw, a fydd yn ceisio sicrhau bod gwaith y cwmni a gyflwynir mewn lleoliadau arbennig, yn cyrraedd cynulleidfaoedd eang. 

 

Ceir manylion llawn ynglyn â’r clyweliadau a gynhelir ar gyfer y cast cymunedol ar y wefanCaiff y manylion llawn a rhestr o ganolfannau darlledu eu cadarnhau’n fuan. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru