Holi 'Dolig gydag Elena Cresci

22/12/2016

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Fel rhan o gyfres Holi 'Dolig, mae Lleol.cymru yn holi'r newyddiadurwraig gyda phapur Y Guardian, Elena Cresci am ei harferion Nadoligaidd.

Beth oedd uchafbwynt y flwyddyn i chi? ac esboniwch pam?

 

Uchwafbwynt? Yn y flwyddyn 2016?! Aka, y flwyddyn fydd yr ateb i bob cwestiwn hanesyddol yn pub quizzes 2050. Er hynny, rhaid deud (a dwi ddim yhn cael fy nhalu i ddeud hyn, honest) oedd dechrau Sianel Pump yn uchafbwynt mawr i fi. Mae'n mor bwysig i gael rhywbeth ar gyfer bobl ifanc yn y Gymraeg, ac mae'r fideos gymaint o hwyl i neud. Ac, wrth gwrs, heb Sianel Pump, sut fydden ni'n gwbod am y man, y myth, y legend, DJ Bry?!

 

Beth oedd isafbwynt y flwyddyn i chi? ac esboniwch pam? 

 

Anodd i ddewis. Brexit? Trump? Rise of the far right? Am flwyddyn arswydus. Mae'n at y pwynt fi'n dechrau dusto bant yr hen zombie apocalypse plans ar gyfer 2017...

 

Rhowch mewn brawddeg fyr, y flwyddyn 2016. 

 

BETH sydd wedi digwydd nawr??!!

 

Sut a lle ydych chi’n dathlu’r Nadolig? 

 

Adre gyda'r teulu yn Ddinas Powys, aka Dinky Poo. Fel arfer mae fi a fy mrawd yn mynd am peint neu ddau ar noswyl Nadolig, wedyn bwyta trwy'r diwrnod nesaf. Lyfli.

 

Eich anrheg gorau erioed? 

 

Sad as, ond blwyddyn neu ddwy yn ôl ges i sewing machine newydd, peth gorau yn y byd imi! Fi'n hoffi anrhegion dwi medru defnyddio.

 

Oes ganddoch draddodiad arbennig dros yr Wyl? 

 

Yn casa Cresci, mae fy nhad yn gwneud spinach a ricotta ravioli pob flwyddyn ac ni'n cael e fel fath o starter cyn cinio Dolig. Ie, dwi'n gwybod, pasta cyn bwyd, ond dyna sut mae'r Eidalwyr yn neud e! Ac mae'n flasus iawn.

 

Hoff fwyd a diod dros yr Wyl?

 

Obviously, y ravioli, ond hefyd fi'n ffan mawr o pigs in blankets. Y gêm yw, i geisio dwyn un cyn bod mam yn dal chi... Gyda diod, wel, dydw i ddim yn wir 'champagne socialist', mwy o 'prosecco progressive'. So ie, prosecco all the way.

 

Unrhyw addunedau blwyddyn newydd? 

 

Same old! Get fit, yfed llai. Ond ni gyd yn gwybod na fydd hynny yn digwydd... Ond dwi yn sicr am neud fwy o fideos yn 2017 - falle rhai yn Saesneg, fel bradwr.

 

Unrhyw gynlliuniau arbennig ar gyfer flwyddyn nesaf? 

 

Adeiliadu bunker. You never know...