Mae Ap newydd yr Urdd nawr ar gael!

15/04/2014

Categori: Iaith, Newyddion

Mae Ap newydd yr Urdd nawr ar gael!

Mae Ap newydd yr Urdd nawr ar gael! Mae’r Ap yn rhad ac am ddim ar yr App Store i'w lawr lwytho ar gyfer yr ipod, iphone neu ipad ac Google Play ar gyfer ffonau android.

 

Mae Ap newydd yr Urdd nawr ar gael! Mae’r Ap yn rhad ac am ddim ar yr App Store i'w lawr lwytho ar gyfer yr ipod, iphone neu ipad ac Google Play ar gyfer ffonau android.

 

Dyma Ap unigryw ble bydd modd i chi ymchwilio’n hawdd am weithgareddau a digwyddiadau cyfrwng Cymraeg yn eich ardaloedd! Gyda thros 3,000 o weithgareddau gan yr Urdd – dyma’r ffordd i chi ymchwilio’n hawdd i weld beth sy’n digwydd yn eich ardal chi!Ar yr Ap bydd gwybodaeth am ddigwyddiadau gan sefydliadau eraill yn ogystal â’r Urdd.  Dyma’r partneriaid sydd yn rhannu eu gweithgareddau a’u digwyddiadau ar yr Ap hyd yma:

 • CFfI Cymru
 • Twf
 • S4C
 • Mudiad Meithrin
 • Menter Iaith Abertawe
 • Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot
 • Menter Iaith Môn
 • Menter Iaith Sir y Fflint
 • Menter Iaith Maelor
 • Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy
 • Menter Iaith Bro Ogwr
 • Menter Iaith Maldwyn
 • Menter Iaith Merthyr Tudful
 • Menter Caerdydd
 • Menter Iaith Caerffili
 • Menter Iaith Gorllewin Sir Gâr
 • Tyfu
 • Merched y Wawr
 • Menter Iaith Sir Benfro
 • Menter Iaith Sir Ddinbych
 • Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
   
Cliciwch YMA i lawr lwytho ar gyfer yr ipod, iphone neu ipad

 

Cliciwch YMA i lawr lwytho’r Ap ar gyfer ffonau android.


Os hoffech chi weld digwyddiadau a gweithgareddau eich sefydliad chi ar Ap Fy Ardal yna cysylltwch â angharadjones@urdd.org


 • Bydd yr Ap yn rhad ac am ddim ar yr App Store i'w lawr lwytho ar gyfer yr ipod, iphone neu ipad ac Google Play ar gyfer ffonau android.

 

Cefnogir Ap Fy Ardal gan Lywodraeth Cymru

 

Ap Eisteddfod yr Urdd 2014 ar gael i lawrlwytho mis Mai! Tywysydd personol a chynllunydd i’r Eisteddfod yng nghledr eich llaw!

 

Mae'r ap yn cynnwys amserlen lawn o'r cystadlaethau, canlyniadau'r wythnos, gweithgareddau'r maes ac mae hefyd modd i chi greu eich amserlen bersonol ar gyfer yr wythnos.

 • Dros 13,000 wedi defnyddio’r ap yn Eisteddfod yr Urdd 2013

 • Dros 4 seren gan 95% o ddefnyddwyr

 • Bydd yr Ap yn rhad ac am ddim ar yr App Store i'w lawr lwytho ar gyfer yr ipod, iphone neu ipad ac Google Play ar gyfer ffonau android.

Ap Cylchgronau Cymru – Darllenwch y cylchgrawn Cip yn unrhyw le gyda’r Ap newydd gan Cyngor Llyfrau Cymru!

 

Bydd modd i chi lawrlwytho rhifyn sampl yn rhad ac am ddim o bob cylchgrawn ar yr Ap, ac yna prynu rhifynnau unigol neu danysgrifio! I gael gwybod mwy am Ap Cylchgronau Cymru, cliciwch yma.