Mudiad iaith yn beirniadu sylwadau 'adweithiol' Aelod Cynulliad

26/01/2017

Categori: Addysg, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi beirniadu Aelod Cynulliad am ddadlau yn erbyn addysg Gymraeg i bob disgybl.

Mewn cwestiynau i'r Prif Weinidog, dadleuodd yr Aelod Cynulliad Ukip sy'n cynrychioli'r De-Orllewin Caroline Jones na ddylai pob disgybl ddysgu'r Gymraeg yn yr ysgol. 

Mae arolygon barn diweddar wedi adrodd cefnogaeth gref iawn y cyhoedd i'r Gymraeg. 

 

Dywedodd Toni Schiavone, cadeirydd grwp addysg Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, "Mae'r sylwadau hyn yn wrth-Gymraeg ac yn adweithiol. Mae mwyafrif pobl Cymru yn cytuno gyda ni fod y Gymraeg yn sgil hanfodol i bob person ifanc; mae pobl eisiau gweld y Gymraeg yn ffynnu. Felly'r hyn sydd ei angen yw cynigion er mwyn sicrhau bod 'na addysg cyfrwng Cymraeg i bawb, nid i'r rhai ffodus yn unig." 

 

Arolwg barn

 

Mae’r mudiad iaith yn dadlau fod canlyniadau arolwg barn YouGov a gyhoeddwyd yn 2014, yn dangos fod mwyafrif o bobl Cymru eisiau gweld cwricwlwm addysg sy'n sicrhau bod pob disgybl yn gadael yr ysgol gyda'r gallu i gyfathrebu'n Gymraeg yn effeithiol. Ag eithrio'r rhai a nododd nad oeddent yn gwybod, roedd 63% o'r bobl a holwyd yn yr arolwg yn cytuno y "dylid dysgu pob disgybl i gyfathrebu'n effeithiol yn Gymraeg", gyda dim ond 37% yn anghytuno.  

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru