Gweithredwch er lles cymunedau

30/01/2017

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Cadeirydd rhanbarth Caerfyrddin Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Gyngor Sir Gaerfyrddin i ddefnyddio adolygiad o'i Gynllun Datblygu Lleol flwyddyn nesaf i sicrhau fod dyfodol i bobl ifanc yng nghymunedau Cymraeg y sir.

Daeth pobl o gymunedau ar draws y sir i'r fforwm agored dros y penwythnos i rannu eu profiad nhw o effaith y farchnad dai, polisïau cynllunio, a sut mae colli neu ddiffyg gwasanaethau yn tanseilio cymunedau gyda chynghorwyr blaenllaw a swyddogion perthnasol.

 

Fe wnaeth Sioned Elin orffen drwy ddiolch i gynghorwyr a swyddogion am fod yn bresennol, ac apelio arnynt i gymeryd i ystyriaeth yr holl sylwadau wrth ail-drafod y Cynllun Datblygu Lleol flwyddyn nesaf.

 

Creu dyfodol yn y cymunedau Cymraeg

 

Fe esboniodd Sioned Elin, “Mae angen i'r cyngor edrych ar bethau yn eu cyfanrwydd er mwyn rhoi cyfle i bobl ifanc greu dyfodol i'w hunain yn ein cymunedau Cymraeg. Yn hytrach na thrin popeth ar wahân mae angen gweld sut mae pethau'n cyd-blethu. Yn fy mhentref i mae'r Cyngor wedi bygwth cau'r ysgol leol tra bod adran arall o'r cyngor yn rhoi caniatâd i dai gael eu hadeiladu."

 

Ychwanegodd Sioned Elin, "Mae angen i'r Cyngor weithio gyda phobl leol er mwyn cynllunio dyfodol ein cymunedau. Gwerth cyfyng sydd i addysg Gymraeg a statws swyddogol i'r Gymraeg os yw prif bolisïau yn tanseilio'n cymunedau Cymraeg."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru