Cymry dros y byd yn dathlu Dewi Sant

01/03/2017

Categori: Bwyd, Iaith, Newyddion

Yr ydym heddiw yn dathlu diwrnod ein nawddsant Dewi ac fe rydym wedi dethol rhai o’r negeseuon ar Trydar.

Y mae’r diwrnod hwn yn cael ei gysylltu gyda chacenni cri neu picer a man, bara brith, cig oen a chawl cennin. Y mae’n esgus i ddathlu ein Cymreictod trwy wledda ar y danteithion hyn a gwisgo cenhinen neu genin pedr. 

 

Mae'n debyg i Dewi ddod yn nawddsant i'r Cymry am fod cynifer o eglwysi hynafol Cymru wedi eu cysegru iddo a'i Ŵyl Mabsant yn cael ei dathlu mewn mwy o eglwysi nag unrhyw un o'r seintiau eraill.

 

Y gred yw fod Mawrth 1af, sef dyddiad ei farwolaeth, wedi ei ychwanegu i galendr yr Eglwys pan ganoneiddwyd Dewi gan y Pab Callistus II yn 1120 ond mae'r dyddiad yn cael ei nodi fel Dydd Gŵyl Dewi mewn llawysgrifau Gwyddelig o'r 9fed Ganrif hefyd.

 

Ond heddiw, mae’r Cymry bellach yn dathlu ein Nawddsant led-led y byd yn y ffordd mwyaf modern.  Gwnewch y pethau bychain, meddai Dewi Sant, ac mae pobl yn gwneud hynny trwy drydar lluniau, negeseuon a fideos. 

 

Dyma gipolwg ar y dathlu: