Cig Oen Cymru yn denu cyflenwyr o Baris

16/03/2017

Categori: Bwyd, Newyddion

Wrth i Gymru chwarae Ffrainc dros y penwythnos, mae cig oen Cymru wedi ennill bri ym Mharis, gyda chyflenwr cig amlwg yn canu clodydd y cynnyrch Cymreig.

Y cwmni diweddaraf i benderfynu mai cig Cymru yw’r gorau yw Boucherie Lalauze, cyflenwr cig o safon uchel sydd â siop yn ardal Pont-de-Flandre, sef canolfan hanesyddol y diwydiant cig ym Mharis, yn ogystal â chyflenwi cannoedd o dai bwyta a chwmnïau arlwyo ar draws y ddinas.

 

Dywedodd Julien Courtin, Cyfarwyddwr Boucherie Lalauze: “Rwy’n falch o gyflenwi Cig Oen Cymru, i’n cwsmeriaid yn y siop a hefyd ein cleientiaid yn y diwydiant gwasanaeth bwyd, ochr-yn-ochr â gweddill ein cig safonol. Mae ei statws PGI (Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig) yn bwysig wrth roi hyder i bobl yn ei darddiad, yn ogystal â’i flas dihafal.”

 

Marchnad bwysig

 

“Mae Ffrainc yn farchnad bwysig iawn, sydd werth miliynau o bunnau’r flwyddyn i ffermwyr a phroseswyr Cymru,” meddai Deanna Leven, Swyddog Datblygu Allforion i Hybu Cig Cymru (HCC). “Mae Cig Oen Cymru PGI wedi ennill ei le ymhlith y bwyd o safon y mae pobl Paris yn ei werthfawrogi, ac rwy’n falch iawn fod Boucherie Lalauze wedi dewis ymddiried yn safon a tharddiad cig Cymreig. Does ond gobeithio y gallwn ddathlu cwsmer newydd i Gig Oen Cymru yn Ffrainc gyda buddugoliaeth i dîm Cymru ddydd Sadwrn!”

 


Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru