Lansio cystadleuaeth cigydd y flwyddyn

17/03/2017

Categori: Bwyd, Newyddion

Y mae'r dasg wedi dechrau i chwilio am Gigydd Cymreig y Flwyddyn 2017 wrth i asiantaeth cig coch, Hybu Cig Cymru lansio cystadleuaeth i ddod o hyd i bencampwr cigyddion Cymru.

Mae aelodau o Glwb Cigyddion Hybu Cig Cymru yn gymwys i ymgeisio yn y gystadleuaeth, sy’n cael ei chynnal am yr eil dro eleni yn y Sioe Frenhinol ym mis Gorffennaf. Bydd disgwyl i ymgeiswyr gwblhau ffurflen gais gan ddweud pam mai nhw sy’n haeddu ennill yn ogystal ag egluro sut maen nhw’n defnyddio toriadau a blasau arloesol i gynyddu gwerth eu cynnyrch.

 

Bydd dau gigydd yn cael eu dewis i fynd benben mewn cystadleuaeth fyw ar stondin HCC yn nigwyddiad amaethyddol mwyaf Cymru. Bydd disgwyl iddyn nhw greu arddangosfa gyda choes a brest Cig Oen Cymru PGI ac ochr orau’r forddwyd a brisged Cig Eidion Cymru i greu argraff ar y beirniaid. 

 

Pencampwr Clwb Cigyddion Cymru – Cigydd y Flwyddyn 2016 oedd Mark McArdle o gwmni McArdle Family Butchers yn Y Waun. Meddai: “Roedd ennill y gystadleuaeth yn 2016 yn fraint. Mae ein busnes teuluol yn Y Waun wedi derbyn cryn sylw gan y wasg a’r cyfryngau a dw i wedi mwynhau nifer o brofiadau ffantastig gyda Hybu Cig Cymru ers derbyn y wobr. Mae’r rhain yn cynnwys cyfle i wneud arddangosfa fyw yn y Ffair Aeaf, ffilmio fideos torri cig i ddefnyddwyr, a chyfle i fynychu gwobrau cigyddion yn Llundain. Rwy’n annog pob cigydd i ymgeisio!”

 

Aelodau talentog

 

Dywedodd Rheolwr Datblygu’r Farchnad HCC, Rhys Llywelyn: “Yn dilyn llwyddiant y gystadleuaeth a safon y ceisiadau y llynedd, rydym yn edrych ymlaen at lansio’r gystadleuaeth eto eleni. Mae gan ein Clwb Cigyddion gannoedd o aelodau talentog ac uchelgeisiol ac rydym ni’n awyddus i gydnabod hynny a chodi proffil y sector yr un pryd.

 

“Mae cryn bwyslais ar arloesi a datblygu cynnyrch newydd y dyddiau hyn. Mae pobl yn byw bywydau prysur ac yn dewis toriadau cyflym a hawdd i’w coginio. Dyma’r rheswm pam y bydd y beirniaid yn chwilio am syniadau newydd a chreadigol i ddiwallu anghenion y cyhoedd, yn ogystal â beirniadu sgiliau gwych y cigyddion.

 

“Edrychwn ymlaen at gyflwyno teitl a thlws Cigydd y Flwyddyn i’r enillydd, pryd tri chwrs i ddau yn un o dai bwyta Clwb Cig Oen Cymru HCC, yn ogystal â gweithgareddau hyrwyddo a chyfleoedd cyffrous i gydweithio efo HCC mewn digwyddiadau yn y dyfodol.”

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12 Mehefin 2017.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru