Bardd ifanc wedi'i ddewis i hyrwyddo llenyddiaeth led-led Ewrop

20/03/2017

Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Mae deg awdur sy'n dechrau dod i'r amlwg yn Ewrop wedi cael eu dewis ar gyfer ymgyrch hyrwyddo arbennig ac ymhlith y rhain yw'r bardd ifanc Llŷr Gwyn Lewis o Gaernarfon.

Wedi’i lleoli yn Sefydliad Mercator ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae Ewrop Lenyddol Fyw yn dod ynghyd ag ystod o bartneriaid llenyddol o 15 o wahanol wledydd yr Undeb Ewropeaidd.

 

Ymhlith y Deg Llais Newydd ar gyfer 2017 mae nofelwyr, beirdd, dramodwyr a chyfieithwyr o Gymru, Gwlad Belg, Bosnia a Herzegovina, Ffrainc, Gwlad yr Iâ, Latfia, Lwcsembwrg, Gwlad Pwyl, Romania a Sbaen.

 

Hon yw ail flwyddyn y prosiect Lleisiau Newydd a’r nod yw rhoi llwyfan rhyngwladol i awduron diddorol nad sy’n adnabyddus y tu hwnt i ffiniau eu mamwlad.

 

Cafodd Llŷr Gwyn Lewis ei fagu yng Nghaernarfon ac fe fu’n astudio ym Mhrifysgolion Caerdydd a Rhydychen cyn cwblhau doethuriaeth ar waith T. Gwynn Jones a WB Yeats. Yn dilyn cyfnod fel darlithydd yn y Gymraeg ym mhrifysgolion Abertawe a Chaerdydd, mae bellach yn gweithio fel golygydd adnodd yn y Cydbwyllgor Addysg. Cafodd ei gyfrol gyntaf o farddoniaeth, Storm ar Wyneb yr Haul, ei chyhoeddi yn 2014. Fe enillodd ei ddarn cyntaf o ryddiaith Rhyw Flodau Rhyfel y wobr gyntaf yn y categori Ffeithiol Greadigol Llyfr y Flwyddyn Cymru 2015. Mae wedi cyhoeddi barddoniaeth, ffuglen ac erthyglau mewn cyfnodolion Cymraeg, gan gynnwys Ysgrifau Beirniadol, Poetry Wales, Taliesin ac O'r Pedwar Gwynt.

 

Cyfle 

 

Dywedodd Cyfarwyddwr y Fforwm Mynediad Lleol, Alexandra Büchler: "Fe wnaethon ni ddewis ein casgliad cyntaf o Ddeg Llais Newydd ym mis Ebrill 2016 ac yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, maen nhw wedi cael cyfle i gyflwyno eu gwaith mewn nifer o wyliau llenyddol ar draws Ewrop a thu hwnt. Mae eu gwaith wedi ei gyfieithu i nifer o ieithoedd ac mae rhai ohonyn nhw bellach wedi sicrhau cytundebau ar gyfer cyfieithu eu llyfrau.

 

"Mae'r awduron yma yn sicr wedi dod yn fwy adnabyddus yn y byd llenyddol rhyngwladol ac wedi elwa’n greadigol ac yn broffesiynol o’u profiadau. Rydyn ni bellach yn edrych ymlaen at weithio gyda'n detholiad newydd o awduron a chyflwyno’u gwaith i gynulleidfa ehangach."

 

Yn dilyn y cyhoeddiad yn Ffair Lyfrau Llundain, bydd y Deg Llais Newydd 2017 yn dod at ei gilydd yng ngŵyl lenyddol Kosmopolis sy’n cael ei chynnal yng Nghanolfan Diwylliant Cyfoes Barcelona 22-26 Mawrth 2017.

 

Yn ystod eu hymweliad, fe fyddan nhw’n rhoi darlleniadau cyhoeddus fel rhan o raglen yr ŵyl, yn cwrdd â chyhoeddwyr lleol, asiantau a threfnwyr digwyddiadau llenyddol, ac yn derbyn cyngor proffesiynol ar sut i ddatblygu gyrfa lenyddol ryngwladol.

 

Mae detholiad Lleisiau Newydd o Ewrop yn rhan o brosiect Ewrop Lenyddol Fyw sy'n cael ei gydlynu gan Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau a’i gyd-ariannu gan Raglen Ewrop Greadigol  yr Undeb Ewropeaidd, gyda chymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru