Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn ymuno â'r awr Ddaear

21/03/2017

Categori: Amgylchedd, Newyddion

Fe fydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn diffodd goleuadau nos Sadwrn yma i gefnogi Awr Ddaear sef dathliad byd eang blynyddol o’r blaned.

Am 8.30pm nos Sadwrn yma, bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn ymuno ag adeiladau a strwythurau amlwg ledled y byd fel y Senedd ym Mae Caerdydd, Pont Harbwr Sydney a Times Square yn Efrog Newydd, trwy ddiffodd y goleuadau.

 

Mae oddeutu hanner miliwn o bobl yng Nghymru’n cymryd rhan yn Awr Ddaear bob blwyddyn, a thrwy gymryd rhan, maen nhw’n dangos eu bod eisiau gweld gweithredu i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd yn awr.

 

Dywedodd Huw Thomas, Pennaeth Ystadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru: “Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn falch o gefnogi Awr Ddaear WWF unwaith eto eleni. Mae gan sefydliadau adnabyddus fel ni ran fawr i’w chwarae wrth fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd, felly rydyn ni’n edrych ymlaen at ddiffodd y goleuadau yn y Llyfrgell am 8.30pm ar nos Sadwrn 25 Mawrth i ddangos ein cefnogaeth”

 

Cefnogi

 

Ychwanegodd Anne Meikle, Pennaeth WWF Cymru: “Rydyn ni wrth ein bodd bod Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cefnogi Awr Ddaear WWF eto eleni. Bydd y newid yn yr hinsawdd yn cael effaith enfawr ar fywydau pobl yma yng Nghymru ac o gwmpas y byd. Felly mae’n wych bod sefydliadau Cymreig cefnogi’r alwad am weithredu i fynd i’r afael ag ef.

 

Gall pawb o unigolion a grwpiau cymunedol i ysgolion a busnesau gofrestru ar gyfer Awr Ddaear trwy fynd i'r wefan ac yna diffodd eu goleuadau am 8.30pm ar nos Sadwrn yma”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru