Cynnal diwrnod siarad cyhoeddus Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru

28/03/2017

Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae aelodau ifanc ledled Cymru wedi bod paratoi ar gyfer y Diwrnod Siarad Cyhoeddus Clwb Ffermwyr Cymru ddydd Sadwrn yma, a gynhelir ar Faes y Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru, Llanelwedd.

Mae’r Diwrnod Siarad Cyhoeddus yn gyfle i aelodau ddangos eu sgiliau siarad cyhoeddus mewn cystadlaethau megis Siarad Ar Ôl Cinio, Seiat Holi a Darllen Iau.

 

Mae cystadlaethau eraill yn ogystal i aelodau cystadlu, gan gynnwys gwneud cais am swydd sy'n helpu i ddatblygu sgiliau cyfweld pobl ifanc, ynghyd â'r Seiat Sillafu CFfI ar gyfer ein haelodau iau. I ddiddanu pawb drwy gydol y dydd bydd hefyd gyfle i aelodau roi cynnig ar Codi Hwyl a Dawnsio.

 

Gwaith caled

 

Ychwanegodd Katie Davies, Cadeirydd Pwyllgor Cystadlaethau CFfI Cymru: "Mae llawer o waith caled wedi mynd mewn i hyfforddi pobl ifanc o bob cornel o Gymru gyfan i’r rownd derfynol o Siarad Cyhoeddus. Fel mudiad rydym yn hynod ddiolchgar i'r holl wirfoddolwyr sy’n treulio oriau yn gweithio gyda’r aelodau i sicrhau for yr Ŵyl unwaith eto yn dangos safon uchel iawn, gan ddarparu sgiliau bywyd gwerthfawr i bawb sy'n cymryd rhan. "

 

Bydd lluniaeth ar gael drwy gydol y dydd gan ‘Blas Brycheiniog’ sydd yn cael ei ddarparu gan aelodau a ffrindiau o CFfI Brycheiniog.

 

Mae'r Ŵyl yn dechrau o ddifrif am 9.00yb gyda chanlyniadau i ddod ar ddiwedd y dydd am 6.00yh. Mae croeso cynnes i bawb sydd am gefnogi'r bobl ifanc sy'n cymryd rhan ar y diwrnod.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru