Maes B yn dathlu'r ugain oed

30/03/2017

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Fe fydd Llwyfanau ieuenctid Maes B yn dathlu’i phen blwydd yn ugain oed yn Eisteddfod Ynys Môn eleni, ac maee’r trefnwyr wedi cyhoeddi’r lein-yp sy’n cynnwys nifer o enwau blaenllaw yn y Sin Roc Gymraeg.

Yws Gwynedd a’r band sy’n sicrhau’r slot mawr eleni.  Gydag albwm newydd allan o fewn yr wythnos, bydd ganddo ddigon o ddeunydd newydd i’w berfformio ar y noson - a hynny ddeuddydd yn unig ar ôl iddo berfformio yn Gig y Pafiliwn eleni gydag Yr Eira, Alys Williams, Mr Phormula, Cerddorfa’r Welsh Pops a Huw Stephens yn cyflwyno.

 

Meddai Guto Brychan, trefnydd Maes B, “Mae’r sîn yn gryf iawn ar hyn o bryd, gyda llwyth o fandiau sy’n gallu denu cynulleidfaoedd mawr.  Ac mae cyfle i weld y bandiau yma i gyd ym Maes B yn Ynys Môn. 

 

“Roedd yn bwysig iawn i ni gael lein-yps cryf eleni, gan ein bod ni’n dathlu #MaesB20.  Ac rwy’n credu ein bod ni wedi llwyddo i drefnu nosweithiau sy’n dangos y sîn ar ei gorau, gan gyfuno enwau hynod gyfarwydd gydag ambell fand mwy newydd.  Mae’n braf gallu gwneud hyn a rhoi cyfle i rai o’r bandiau mwy ifanc sy’n profi eu hunain wrth gigio o amgylch Cymru ymddangos ar brif lwyfan y sîn.’

 

Dathlu 

 

Ychwanegodd Guto Brychan, “Yn sicr, byddwn yn edrych yn ôl dros yr ugain mlynedd ddiwethaf dros y misoedd nesaf, ond mae cyhoeddi ein lein-yps heno’n gyfle i ni edrych ymlaen a dathlu’r ffaith bod gennym gymaint o fandiau ac artistiaid arbennig yng Nghymru ar hyn o bryd.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru