Sefydlu undeb i fyfyrwyr Cymraeg yng Nghaerdydd

30/03/2017

Categori: Iaith, Newyddion

Mewn cyfarfod o Senedd Undeb Myfyrwyr Caerdydd, pleidleisiodd 87% o’r seneddwyr o blaid sefydlu Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd, gan roi sêl bendith, i fynd ati i’w sefydlu cyn gynted â phosib.

Mewn datganiad gan swyddog Cymraeg yr Undeb,  dywedodd Osian Wyn Morgan, "Ers sefydlu UMCA yn Aberystwyth yn 1973, ac UMCB ym Mangor yn 1976 , rydym wedi bod pedair degawd ar ei hôl hi o ran cynrychiolaeth i fyfyrwyr Cymraeg a dysgwyr yn ein prifddinas, ac mae datblygiad fel hwn yn rhywbeth a ddylai wedi digwydd degawdau yn ôl – ond gwell hwyr na hwyrach. Rwy’n hyderus y bydd sefydlu UMCC yn gam cadarnhaol ac angenrheidiol ar ein taith i sicrhau cydraddoldeb ieithyddol i fyfyrwyr Cymraeg yn ein Prifddinas."

 

Yn ôl Osian Wyn Morgan, "Bydd UMCC yn gorff a fydd yn ein cynrychioli ni, siaradwyr Cymraeg a dysgwyr Caerdydd, ym mhob agwedd o’n bywydau yn y Brifysgol – boed yn academaidd, cymdeithasol, ieithyddol, gwleidyddol, neu gyda materion lles o fewn yr Undeb a’r Brifysgol. Bydd UMCC yn gorff a fydd yn cynrychioli pob siaradwr Cymraeg. Boed yn siaradwr rhugl neu ddysgwr pur. Boed yn fyfyriwr yng Nghampws Cathays neu’r Mynydd Bychan. Boed yn rhywun sydd eisiau siarad Cymraeg bob dydd neu ei ddefnyddio yn achlysurol. Fydd UMCC yn cynrychioli pawb."

 

Corff democrataidd

 

Ychwanegod Osian Wyn Morgan, ’Rwy’n benderfynol o sicrhau y bydd UMCC yn gorff mor ddemocrataidd â phosib, ac y bydd yn gweddu yn agos iawn at sut yr hoffech chi – siaradwyr Cymraeg a dysgwyr Prifysgol Caerdydd – weld UMCC yn gweithredu. I wireddu’r amcan hwn, byddaf yn galw arnoch chi fyfyrwyr dros yr wythnosau nesaf, i gyflwyno’ch syniadau a’ch dyheadau chi am beth yr hoffech weld UMCC yn ei wneud. Yn ogystal, byddwn yn cynnal etholiadau cyn diwedd y flwyddyn academaidd, i ethol Llywydd, a phwyllgor gwaith ar gyfer UMCC."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru