Lansio prosiect newydd cynllun Biosffer Dyfi

12/04/2017

Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae swyddog datblygu newydd wedi cael ei benodi fel rhan o gynllun amgylcheddol Biosffer yn Nyffryn Dyfi i barhau a’r gwaith o ysgogi a chefnogi datblygiad gweithgareddau cymunedol perthnasol.

Cyflwynwyd y Swyddog Datblygu newydd, Owain Jones, i’r ardal mewn digwyddiadd a gynhaliwyd yn ddiweddar gan Biosffer Dyfi i adolygu’r ffordd mae’r ardal Biosffer yn cyfathrebu.

 

Yn ystod y gweithdy, lansiwyd gwefan hollol newydd Biosffer Dyfi.  Mae’r wefan gwbl ddwyieithog yn adnodd ar gyfer yr ardal leol gyfan; gan gynnwys pobl leol, ymwelwyr ac ymchwilwyr.  Mae’n cynnwys gwybodaeth am lefydd i aros a mannau i ymweld â nhw, cerdded, bywyd gwyllt a chwaraeon antur; gan gynnwys clipiau fideo a mapiau y gellir eu lawrlwytho.  Mae hefyd yn cynnwys llawer o wybodaeth am ardaloedd Biosffer a statws UNESCO, yn ogystal â phrosiectau ddoe a heddiw.

 

Mynychwyd y gweithdy gan 25 o unigolion a oedd yn cynrychioli busnesau lleol, cyrff  a sefydliadau cyhoeddus, gan gynnwys yr RSPB a Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

 

Cefndir

 

Mae Owain, a fagwyd ar fferm deuluol ym Mhen Llŷn, wedi graddio mewn amaethyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth.  Crëwyd y swydd hon yn rhannol i archwilio sut y gall busnesau lleol elwa o ddefnyddio brand Biosffer Dyfi.  Er mwyn ceisio dod â buddiannau economaidd a buddiannau eraill i ardal Biosffer Dyfi, bydd y ffocws yn y lle cyntaf ar dwristiaeth, gan gynnwys bwyd.

 

Bydd Owain yn gweithio gyda busnesau a chymunedau lleol i adeiladu rhwydweithiau a hybu incwm mewn ffordd gynaliadwy.  Trwy Gynghorau Ceredigion, Powys a Gwynedd ac ymddiriedolaeth datblygu lleol ecodyfi, fe’i cefnogir gan Grwpiau Gweithredu Lleol y Rhaglen Datblygu Gwledig yng Ngheredigion, Powys a Gwynedd. 

 

Elfen arall o’r prosiect yw ymgysylltu â phlant a phobl ifanc i archwilio’r cyfleoedd unigryw y mae Biosffer Dyfi yn eu cynnig.  Meddai Owain, “Rwy’n awyddus iawn i glywed oddi wrth unrhyw un sydd am gymryd rhan yn y cam newydd hwn o ddatblygiad y Biosffer”.

 

Daeth y digwyddiad i ben gydag Andy Rowland, rheolwr ecodyfi, yn diolch i bawb a fynychodd.  Dywedodd fod y gweithdy’n llwyddiant mawr a’i fod “yn frwdfrydig am y cynllun cyfathrebu newydd ac yn edrych ymlaen at weld yr economi leol a’r economi ymwelwyr yn manteisio ar adnoddau’r wefan newydd”.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru