Cydweithio ar brosiect i ddatgloi ein treftadaeth sain

12/04/2017

Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cydweithio gyda’r Llyfrgell Brydeinig ar brosiect sy’n mynd ati ddiogelu miloedd o recordiadau sy’n rhan o’n treftadaeth.

Heddiw,  mae’r Llyfrgell Brydeinig yn lansio Datgloi ein Treftadaeth Sain, sef prosiect mawr gwerth £18.8 miliwn sydd wedi derbyn grant o £9.5 miliwn gan  Gronfa Dreftadaeth y Loteri . Bydd yr arian yn galluogi’r Llyfrgell Brydeinig i ffurfio rhwydwaith genedlaethol gyntaf erioed o ddeg o ganolfannau cadwraeth sain, gan gynnwys Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Bydd y rhwydwaith hwn  yn cael ei arwain gan y Llyfrgell Brydeinig i achub bron i hanner miliwn o recordiadau prin ac unigryw sy'n cael eu bygwth gan ddirywiad ffisegol neu sydd wedi’u cadw  mewn fformatau na ellir eu chwarae mwyach.

 

Mae'r rhain yn recordiadau sy’n dweud stori gyfoethog am hanes amrywiol y DU drwy’r  traddodiadol, pop a cherddoriaeth y byd, darlleniadau o ddramau a llenyddiaeth, hanes llafar, radio rhanbarthol, a synau o fywyd gwyllt o bob cwr o'r wlad. Bydd y deunydd Cymraeg yn cynnwys cyfweliadau gyda ymfudwyr Cymreig i Ogledd America a Phatagonia, recordiadau tafodiaith, cyfweliadau gyda gwahanol weithwyr yn y diwydiant, eu teuluoedd a'r gymuned, archifau cerddoriaeth draddodiadol Gymreig ac areithiau gwleidyddol gan wleidyddion cenedlaethol.

 

Bydd Cronfa’r Loteri  yn galluogi Llyfrgell Genedlaethol Cymru i weithio gyda'r Llyfrgell Brydeinig i gadw synau cenedlaethol unigryw a phrin Cymru a datblygu ystod o weithgareddau ymgysylltiol i gysylltu'r cyhoedd â'u treftadaeth.

 

Elfen hanfodol o Datgloi Ein Treftadaeth Sain yw  fod gwefan ryngweithiol sy’n cael ei gynnal gan y Llyfrgell Brydeinig, yn caniatáu i wrandawyr i archwilio amrywiaeth eang o recordiadau. Mae'r wefan hon wedi ei rhaglennu i fynd yn fyw yn 2019.

 

Cynnal ein treftadaeth sain

 

Dywedodd Linda Tomos, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru, "Mae hyn yn newyddion gwych i gasgliadau sain yng Nghymru. Mae'r Llyfrgell Genedlaethol yn falch iawn o fod yn rhan o'r prosiect pwysig hwn ac yn ddiolchgar i Gronfa Dreftadaeth y Loteri am eu cefnogaeth wrth wneud y prosiect hwn yn bosibl. Bydd y prosiect hwn yn cyfrannu'n sylweddol tuag at ddatblygu sgiliau, darparu hyfforddiant a chynnal ein treftadaeth sain."

 

Dywedodd Roly Keating, Prif Weithredwr y Llyfrgell Brydeinig,"Rydym yn hynod o ddiolchgar i Gronfa Dreftadaeth y Loteri a'n holl gefnogwyr am gydnabod yr angen brys i achub y recordiadau prin ac unigryw o bob cwr o'r Deyrnas Unedig. Mae'r Llyfrgell Brydeinig yn gartref i archif sain y genedl, ac rydym wrth ein bodd y bydd yr arian hwn yn ein helpu i ofalu am ein treftadaeth sain er mwyn i bobl gael eu harchwilio a'u mwynhau. "

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru