Galw am ddileu Ofcom wrth i sianel leol gael ei lansio

26/04/2017

Categori: Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw am ddatganoli darlledu i Gymru er mwyn sicrhau mwy o Gymraeg ar sianeli teledu lleol, wrth i sianel deledu lleol gael ei lansio ar gyfer y Gogledd.

Mae’r sianel newydd Made in North Wales yn cynnwys 30 munud o raglenni Cymraeg gwreiddiol - allan o 99 awr o ddarlledu'r wythnos a fydd yn darlledu o'i phencadlys yn Lerpwl.    

 

Dywedodd Heledd Gwyndaf, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: "Yn syml, mae angen diddymu [y rheoleiddiwr darlledu] Ofcom a sefydlu system rheoleiddio darlledu ar wahân ar gyfer Cymru, gyda'r Gymraeg fel rhan o waith craidd y gyfundrefn newydd. Mae'r problemau gyda 'Made in North Wales', sy'n darlledu o Lerpwl, yn rhan o batrwm o ymddygiad gan Ofcom. Maen nhw'n ffafrio anghenion busnesau mawrion yn hytrach na'r gymuned leol a'r Gymraeg. Rydym wedi gweld datblygiadau tebyg ar radio masnachol lleol dros y degawdau diwethaf. Mae'n gwbl annerbyniol.     

 

Diffyg presenoldeb y Gymraeg

 

Ychwanegodd Heledd Gwyndaf,  "O ddiffyg presenoldeb y Gymraeg ar radio masnachol, teledu lleol a’r toriadau difrifol i S4C i’r diffyg cynnwys Cymreig yn y cyfryngau, mae’n glir nad yw Llundain yn rheoli'r cyfryngau er budd pobl Cymru. Mae angen i’r penderfyniadau dros y cyfryngau yng Nghymru gael eu gwneud gan bobl Cymru. Mae’n bryd datganoli darlledu.  Mae hi hefyd yn amlwg bod gan Gymru ddiffyg democrataidd mawr, oherwydd bod y darlledwyr Prydeinig yn drysu pobl drwy adrodd ar yr holl benderfyniadau sy'n effeithio ar Loegr yn unig. Bydd y problemau democrataidd hyn yn dwysau os yw Ofcom yn caniatáu i deledu lleol ar gyfer Cymru gael ei gynhyrchu yn Lloegr. " 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru