Undeb yn lansio ymgyrch i annog myfyrwyr i siopa'n lleol

27/04/2017

Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Fe fydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg newydd Aberystwyth ym mis Mai yn cynnal ymgyrch yn annog myfyrwyr i siopa gyda busnesau lleol.

Y gobaith yw dangos buddion cefnogi siopau lleol yn Aberystwyth. Mi fyddwn yn cyd-weithio gyda busnesau lleol er mwyn codi ymwybyddiaeth o gynigion sydd ar gael o amgylch y dref.

 

Fel yr eglurodd Swyddog Materion Cymreig a Llywydd UMCA, Rhun Dafydd, “Pwrpas yr ymgyrch yw ceisio cael mwy o fyfyrwyr i siopa yn y dref. Dwi’n credu ei bod yn bwysig i’r Brifysgol gefnogi’r dref oherwydd bod y naill a'r llall yn hanfodol i ffyniant ei gilydd ac un o’r agweddau sy’n gwneud Aberystwyth mor unigryw yw’r amrywiaeth o siopau lleol sydd yn y dref” 

 

Edrych ar ôl eich ardal leol

 

Ychwanegodd Rhun Dafydd, “Mewn byd sy’n mynd yn fwyfwy cyfalafol, mae’n holl bwysig edrych ar ôl eich ardal leol. Ceir sawl sail pam ddylai myfyrwyr gefnogi’r ymgyrch, o fuddion amgylcheddol i’r ochr egwyddorol.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru