Chwilio am wirfoddolwyr i Gemau Cymru

28/04/2017

Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Os ydych chi’n frwd dros chwaraeon, yn 16 oed neu hŷn ac yn awyddus i helpu digwyddiad aml-chwaraeon mwyaf Cymru - mae trefnwyr Gemau Cymru eisiau clywed oddi wrthych.

Cynhelir Gemau Cymru eleni mewn gwahanol leoliadau ledled Caerdydd o ddydd Gwener 30 Mehefin tan ddydd Sul 2 Gorffennaf ac rydym yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer y digwyddiad.  Gemau Cymru yw’r gystadleuaeth chwaraeon ddwyieithog flynyddol ar gyfer talentau newydd Cymru.

 

Bydd y rhai sy’n gwirfoddoli’n gweithio fel Cynorthwywyr Cystadlaethau neu Gynorthwywyr Gweinyddol. Mae’r cyntaf yn cynnwys amserwyr, canolwyr a dyfarnwyr.  Bydd yr olaf yn cynnwys cofrestru cystadleuwyr, gwerthu rhaglenni a stiwardio.

 

Ymgyrch recriwtio

 

Dywedodd cynrychiolydd ar ran Cyngor Dinas Caerdydd “Fel partner balch Hyb Chwaraeon Caerdydd rydym yn hapus iawn i gefnogi'r ymgyrch recriwtio hon ac yn annog pobl i wirfoddoli a chwarae eu rhan yng Ngemau Cymru eleni. Mae rhaid i’r gemau lenwi’r rolau hanfodol hyn i lwyddo a bydd gwirfoddolwyr yn cael penwythnos difyr wrth wneud rhywbeth sy’n edrych yn dda iawn ar CV.”

 

Mae’r amrywiaeth eang o chwaraeon yng Ngemau Cymru yn cynnwys Rhwyfo, Codi Pwysau, Canŵio, Athletau, Gymnasteg, Jiwdo, Pêl-rwyd, Tennis Bwrdd, Hoci a Threiathlon. Caiff athletwyr eu dewis gan gyrff llywodraethu priodol pob camp a byddant yn aros yn y Pentref Athletwyr yng Nghaerdydd yn ystod y digwyddiad.

 

Gall gwirfoddolwyr gofrestru yma neu fynegi diddordeb drwy un ai ffonio 029 2020 5283 neu e-bostio: info@thesportshub-cardiff.com

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru