Ar drothwy trydedd Gŵyl Gerallt

17/05/2017

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd y Gymdeithas Gerdd Dafod Barddas yn cynnal ei thrydedd Gŵyl Gerallt ar Fai’r 27ain gyda diwrnod cyfan o weithgareddau, lansiadau, cyflwyniadau ac adloniant.

Aberystwyth fydd cartre’r ŵyl eleni gyda sesiynau’r dydd yn cael eu cynnal yn Yr Hen Goleg. 

 

Ymysg y beirdd sy’n annerch, bydd y Bardd Cenedlaethol, y Prifardd Ifor ap Glyn a’r Prif Lenor yn Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni, Eurig Salisbury. Bydd Prifardd Cadeiriol yr Eisteddfod honno, Aneirin Karadog yn ymuno ag Eurig ar gyfer sesiwn hwyliog, Pwnco Clera, a fydd yn cael ei chynnwys yn eu podlediad misol yn trafod barddoni, Clera.

 

Bydd yr ŵyl hefyd yn gyfle i groesawu aelodau newydd i’r Gymdeithas Gerdd Dafod, cymdeithas fywiog sy’n cynyddu’n fisol gydag aelodau ym mhob cwr o’r byd. Bydd meuryn Y Talwrn ar Radio Cymru, y Prifardd Ceri Wyn Jones, yr awdur poblogaidd Dewi Prysor a Bardd Plant Cymru, Anni Llŷn yn cynrychioli cylchgrawn Barddas, gyda’r pedwar colofnydd yn cael cyfle i ddweud eu dweud ar y bocs sebon.

 

Gyda thair o gyfrolau Cyhoeddiadau Barddas yn chwech uchaf, siart gwerthwyr gorau’r Cyngor Llyfrau ym mis Ebrill, mae’r gymdeithas yn edrych ymlaen i lansio dwy gyfrol newydd arall yn yr ŵyl, sef casgliad o gerddi gan y Prifardd Hywel Griffiths, Llif Coch Awst a chyfrol gyntaf o gerddi Elan Grug Muse, Ar Ddisberod. Grug yw’r pumed bardd i gyhoeddi o dan faner Tonfedd Heddiw, wedi i Guto Dafydd, Llŷr Gwyn Lewis, Gruffudd Owen ac Elis Dafydd gyhoeddi eu cerddi yn y gyfres hon sy’n rhoi llwyfan i leisiau newydd. Gyda’i chyfrol gyntaf o farddoniaeth, Hel Hadau Gwawn newydd gael ei chyhoeddi, bydd Annes Glynn hefyd yn darllen ei cherddi yn yr Hen Goleg.

 

Ar Ddisberod

 

Bydd lansiad Ar Ddisberod, cyfrol Elan Grug Muse, un o olygyddion cylchgrawn Y Stamp, yn agor sesiwn yr hwyr yn nhafarn Y Cẃps. Bydd Elis Dafydd yn ymuno â Grug, ac Elinor Wyn Reynolds yn sgwrsio â’r ddau fardd. Ac i gloi’r ŵyl, bydd noson o adloniant, Beirdd a Chantorion gyda Gai Toms a Gildas yn canu rhwng cyfraniadau’r beirdd.

 

Dywedodd Cadeirydd Barddas, y Prifardd Dafydd John Pritchard :“Sefydlwyd Gŵyl Gerallt o dan yr enw hwn i goffau Gerallt Lloyd Owen, un o’n beirdd mawr a fu ynghanol hanes a gweithgaredd Barddas o’r cychwyn cyntaf ac ar hyd y blynyddoedd wedi hynny. Ond, fel y byddai Gerallt ei hun yn awyddus iddi fod, gŵyl sy’n dathlu barddoniaeth heddiw ydi hon yn anad dim, ac yn rhan o weledigaeth y Gymdeithas Gerdd Dafod i feithrin talentau’r dyfodol.

 

Bydd hi’n ŵyl genedlaethol gyda blas lleol hefyd, a bydd Aberystwyth yn amlwg iawn fel rhan o’r arlwy eleni. Gobeithio y daw pobl yn eu lluoedd felly i fwynhau diwrnod amrywiol a difyr dros ben”

 

Cynhelir Gŵyl Gerallt ar ddydd Sadwrn, 27 Mai, yn yr Hen Goleg a’r Cŵps, Aberystwyth.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru