Lansio ap newydd Cyw

Mae'r cymeriad poblogaidd i blant bach, Cyw wedi lansio ap newydd sy’n llawn gemau, straeon a chaneuon a fydd yn difyrru plant bach am oriau.

Cafodd yr ap newydd Byd Cyw yei lansio heddiw ac ar gael am ddim o'r App Store neu Google Play.

 

Sêr yr ap yw'r cymeriadau bach hoffus sydd wrth galon gwasanaeth Cyw; sef Llew, Bolgi, Jangl, Deryn, Plwm a Cyw ei hun, wrth gwrs.

 

Byd lliwgar Cyw yw canolbwynt yr ap ac mae'n cynnwys nifer o feysydd chwarae gwahanol ble mae modd chwilota a chwarae yng nghwmni Cyw a'i ffrindiau. Ym mhob maes chwarae mae gweithgaredd arbennig sy'n caniatáu i blant dyfu blodau, llysiau a ffrwythau yng ngardd Cyw, bwydo Bolgi gyda chynnyrch o'r ardd, trefnu blodau a chwarae pêl gyda Llew a chanu a gwrando ar stori amser gwely gyda Cyw.

 

Gyda phob gweithgaredd, mae'r plant yn derbyn gwobrau ac yn datgloi nodweddion ychwanegol. Bydd llawer rhagor o weithgareddau, a meysydd chwarae newydd, yn cael eu hychwanegu tamaid ar y tro yn ystod y flwyddyn gan ddatgelu rhagor o ryfeddodau Byd Cyw.

 

Annog plant i chwarae a dysgu

 

 

Dywedodd Sioned Wyn Roberts, Cyfarwyddwr Cynnwys Plant S4C, "Mae pob gweithgaredd sydd ar yr ap yn annog plant i chwarae a dysgu. Mae’n addas ar gyfer plant sy'n rhugl neu ddim mor hyderus yn y Gymraeg, gan ddysgu ac elwa o fwynhad byd Cyw yn yr iaith. Mae'r ap yn rhyngweithiol ac yn rhoi adborth sydd yn annog y plentyn i chwilio a thrio pethau newydd. Mae S4C wedi datblygu nifer o apiau dros y blynyddoedd, ond mae'r un yma ymhlith y mwyaf arloesol a chyffrous ers lansio'r gwasanaeth yn 2008."

 

Mae ap Byd Cyw wedi cael ei ddatblygu gan Thud Media a Boom Plant dan arweiniad Comisiynydd Cynnwys Ar-lein S4C, Rhodri ap Dyfrig.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru