Recordiau Sain yn agor rhan o'i casgliadau i gynulleidfa ehangach

27/06/2017

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae cwmni recordiau adnabyddus Sain o Landwrog wedi agor peth o’u cynnwys cerddorol ar un o drwyddedi agored, er mwyn ei rannu gyda chynulleidfa ehangach wrth iddynt ddechrau partneriaeth gyda gyda golygyddion yr Wicipedia Cymraeg, Llywodraeth Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Bellach, mae dros 7,000 o glipiau sain a lluniau clawr 498 albwm ar gael am ddim ar wefan Comin Wicimedia.

 

Dyma’r unig gwmni drwy’r byd i wneud hyn, a rhagwelir y bydd golygyddion a golygyddion gwefannau drwy’r byd yn medru defnyddio’r ffeiliau hyn e.e. i greu a gwella erthyglau ar Wicipedia ar gannoedd o gerddorion o Gymru, yn unigolion, bandiau, grwpiau neu gorau. 

 

Gan fod yr holl feiliau hyn ar drwydded rhannu arbennig, gallant gael eu defnyddio a’u rhannu cyn belled bod cydnabyddiaeth yn cael ei rhoi i Gwmni Sain, gyda dolen hefyd i’r drwydded ac y nodir os gwnaed unrhyw newid i’r gwaith. Os yw’r ffeiliau’n cael eu rhannu ymhellach, mae’n rhaid eu rhoi o dan yr un drwydded.

 

Cyfle

 

Wrth ymateb, dywedodd Prif Weithredwr Cwmni Recordiau Sain, Dafydd Roberts,  “Mae’r bartneriaeth hon yn gyfle gwych i ni a’n hartistiaid ni ac yn caniatáu i eraill i gael gwybodaeth am gerddoriaeth Cymraeg a Chymreig. Gan Sain mae’r catalog mwyaf o recordiadau Cymreig ledled y byd ac mae’r prosiect yma’n gyfle da i rannu’r clipiau sain a’r lluniau cloriau o’r catalog hwn gyda gweddill y byd.”

 

Dywedodd Lona Mason, Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru: “Mae’r Llyfrgell wrth ei bodd gyda’r bartneriaeth hon gyda Llywodraeth Cymru a Sain (Recordiau) Cyf. ac yn gweld y prosiect yn un hynod o bwysig. Mae’n newyddion da i’r byd cerdd yng Nghymru, ac i gasglwyr a chefnogwyr y sin hwnnw drwy’r byd! Mae’n rhoi llwyfan allweddol a fydd yn galluogi i bobl ifanc ac eraill rannu a mwynhau casgliadau Sain a recordiwyd dros y blynyddoedd.”

 

Dywedodd Rheolwr Wicimedia Cymru, Robin Owain,: “Does 'na run cwmni arall drwy’r byd wedi rhyddhau eu casgliadau’n agored. Bydd pob iaith yn elwa - mae 'na 295 Wicipedia drwy’r byd a fydd yn elwa o fedru ychwanegu’r ffeiliau hyn i’w herthyglau - a gall unrhyw gwmni dan haul eu rhoi ar eu gwefannau. Buom yn ‘Wlad y Gân’ ers tro byd, ond mae hyn yn rhoi’r genedl ar flaen y gad o ran cynnwys agored, digidol yn ogystal â cherddoriaeth!"

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru