Mudiad iaith yn croesawu sefydlu sianel amgen

27/06/2017

Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Mae Mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi rhoi croesawu datganiad Radio Cymru ynglŷn a’r bwriad i sefydlu sianel Gymraeg amgen i ddarlledu o 7 tan 10 pob bore.

Mae’r datblygiad diweddaraf hwn yn cydfynd â dyhead Dyfodol i ehangu’r arlwy o raglenni radio Cymraeg a ddarlledir gan y BBC.

 

Creda’r mudiad y bydd hyn yn gosod sail cadarn i atgyfnerthu ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg presennol, gan ddenu cynulleidfa newydd yn ogystal, ac yn enwedig gwrandawyr ifanc.

 

Croeso

 

Dywedodd Eifion Lloyd Jones, llefarydd Dyfodol ar y cyfryngau:“Croesawn y datblygiad hwn, a gobeithiwn bydd y gwasanaeth yn torri tir newydd drwy apelio at wrandawyr gwahanol i’r arfer. Gobeithiwn bydd y gwasanaeth newydd yn llwyfan i Gymraeg lafar naturiol, ac yn dathlu’r Gymraeg yn ei holl amrywiaeth dafodieithol. Yn yr un modd, mae’n bwysig sicrhau fod y rhan helaethaf o’r gerddoriaeth yn Gymraeg.

 

Ychwanegodd Eifion Lloyd Jones, "Dymunwn pob llwyddiant i’r fenter, ac edrychwn ymlaen at amrywiaeth eang a chreadigol o raglenni a wnaiff, yn ychwanegol at yr arlwy bresennol, apelio at holl ystod ac amrywiaeth siaradwyr a dysgwyr y Gymraeg.“

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru