Wythnos Diogelwch Bwyd - Peidiwch â golchi cyw iâr amrwd

23/05/2014

Categori: Iechyd

Peidiwch â golchi cyw iâr amrwd

Bydd Wythnos Diogelwch Bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd eleni (16 – 22 Mehefin) yn canolbwyntio ar addysg am wenwyn Campylobacter gyda’r neges ‘Peidiwch â golchi cyw iâr amrwd’.

 

Campylobacter yw’r achos mwyaf cyffredin o wenwyn bwyd yn y Deyrnas Unedig (DU), gyda mwy yn dioddef o’i herwydd nac E.Coli, Listeria a Salmonela gyda’i gilydd. Llynedd yn y DU, bu’n rhaid i 22,000 o bobl fynd i’r ysbyty a bu farw 100 o bobl o ganlyniad i wenwyn bwyd Campylobacter.

 

Mae’n hawdd lledaenu Campylobacter a dim ond ychydig bach o facteria sydd ei angen i’ch gwneud yn sâl. Gallai hyn ddod o gyw iâr amrwd, cyw iâr sydd heb ei goginio’n drylwyr neu drwy halogi wrth olchi cyw iâr amrwd. Mae Campylobacter yn gallu achosi poen yn yr abdomen, salwch a dolur rhydd sy’n para rhwng dau a phum diwrnod.

 

Fel prif flaenoriaeth diogelwch bwyd i’r Asiantaeth, bydd yr ymgyrch Wythnos Diogelwch Bwyd 2014 yn cael ei chefnogi gyda negeseuon ar sut y gall defnyddwyr amddiffyn eu hunain rhag gwenwyn bwyd wrth drin cyw iâr amrwd, yn ogystal ag esbonio beth yw Campylobacter er mwyn sicrhau bod y neges yn taro deuddeg.

 

I gael rhagor o wybodaeth am sut y gallech chi amddiffyn eich hun a’ch teulu rhag gwenwyn bwyd, ac i gael gafael ar ddeunyddiau i’w harchebu neu eu lawrlwytho, ewch i http://food.gov.uk/news-updates/campaigns/fsw-2014/  a chliciwch ar ‘Cymraeg’.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net