Medal y Dysgwr yn mynd i ferch o Gwndy ger Cil-y-Coed ar ei chynnig cyntaf

28/05/2014

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Enillydd Medal y Dysgwyr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014

Enillydd Medal y Dysgwyr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014 yw Jennifer Haley o Gwndy ger Cil-y-Coed, Sir Fynwy. Mae Jennifer yn ddisgybl chweched dosbarth yn Ysgol Cil-y-Coed a dyma ei phrofiad cyntaf o gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd.

 

Ganwyd a magwyd Jennifer yng Nghasnewydd a hi yw’r unig un o’i theulu ar yr aelwyd gartref sy’n siarad Cymraeg. Mae’n rhoi’r clod am fentro i’r gystadleuaeth eleni i’w hathrawes Gymraeg yn yr ysgol. Mae’n astudio Hanes, Bagloriaeth Cymru a Chymraeg ar gyfer ei harholiadau Lefel A a dwed iddi ddewis astudio’r Gymraeg oherwydd ei fod yn heriol.

 

Cyflwynwyd y Fedal i Jennifer dan y ffug enw ‘Siwan’ am ysgrifennu ar unrhyw dair ffurf a pharatoi sgwrs ar dâp. Canolbwyntiodd un darn o’i gwaith ysgrifenedig ar gymeriad adnabyddus i ardal yr Eisteddfod, sef Syr Ifan ab Owen Edwards, sylfaenydd yr Urdd. Lluniodd lythyron personol rhyngddo a’i gyfnither mewn arddull sgyrsiol, agos-atoch, yn ôl y beirniaid.

 

Jane Nicholas a Beryl Davies oedd wrth fwrdd y beirniaid, ac yn ôl y ddwy wrth draddodi’r feirniadaeth i’r pump ymgeisydd o’r llwyfan heddiw: “Siaradodd ‘Siwan’ yn frwdfrydig yn y cyfweliad a phrofodd iddi gyrraedd safon dda o ystyried mai ym mlwyddyn saith y dechreuodd ddysgu’r iaith. Mae’n llwyr deilyngu’r wobr.”

 

Anaml iawn y mae enillydd un o brif seremonïau’r Eisteddfod yn gallu dweud ei fod yn chwarae camp ar y lefel uchaf, ond heddiw, mae enillydd Medal y Dysgwyr yn serennu ar y cwrt sboncen hefyd. Mae Jennifer yn chwarae sboncen dros Gymru ac yn teithio’n helaeth wrth gymryd rhan mewn cystadlaethau ar hyd a lled y wlad a thramor. Aeth ei thaith ddiwethaf â hi i’r Eidal i’w chystadleuaeth Ewropeaidd cyntaf yn yr adran hŷn. Dwed mai teithio yw un o’i hoff ddiddordebau, felly mae’n ei theimlo hi’n fraint cael teithio gyda’i ffrindiau a gweld lleoliadau newydd wrth chwarae sboncen. Mae Jennifer yn hyfforddi bron bob dydd ac yn gweithio yn ei Chlwb Sboncen lleol ddwywaith yr wythnos. Mai’n ymddiddori mewn nifer o wahanol gampau, ac yn hoff hefyd o ddarllen a gwrando ar gerddoriaeth.

 

Er bod cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd yn newydd i Jennifer, mai wedi ymweld â Gwersylloedd yr Urdd yng Nglan-llyn a Llangrannog. Bu’n gweithio fel arweinydd yn y Gwersylloedd fel rhan o’i phrofiad gwaith:

 

“Cawson ni lawer o hwyl achos gwnaethon ni ddigon o bethau cŵl, fel rafftio dŵr gwyn. Gyda’r nos aethon ni i wylio Blodeuwedd yn cael ei pherfformio yn yr awyr agored - roedd hi’n fin nos hyfryd!” meddai Jennifer.

 

Wedi cwblhau ei harholiadau Lefel A, gobaith Jennifer yw teithio a chwarae sboncen am flwyddyn ac yna ei huchelgais yw mynd i’r Brifysgol yn America i astudio a chwarae sboncen. “Ond, hoffwn ddychwelyd i Gymru wedi hynny,” meddai.

 

Yn gydradd ail yn y gystadleuaeth eleni y mae ‘Pwsi’ sef Sophie Squibbs, Ysgol Cil y Coed, Sir Fynwy ac ‘Aneurin’ sef Rachel Bevan, Ysgol Uwchradd Caerdydd. Yn drydydd mae’r ‘Nofiwr’ sef Rhys Crimlisk, Ysgol Uwchradd Caerdydd.