Annog dechrau bob sgwrs yn y Gymraeg

19/09/2017

Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Eleni yw 5ed pen-blwydd Diwrnod Shwmae Su'mae, diwrnod cenedlaethol sydd yn dathlu'r Gymraeg, drwy annog a rhoi hyder i bobol i ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg.

Mae'r diwrnod yn cael ei gydlynu gan grŵp ymbarél 'Dathlu'r Gymraeg', ond mae'r holl weithgareddau a'u cynhelir yn cael eu paratoi gan gannoedd o unigolion, grwpiau, cymunedau, sefydliadau, mudiadau, a gwasanaethau cyhoeddus ar draws Cymru.

 

Gan taw'r 5ed flwyddyn o ddathliadau yw hi eleni, mae yna pum pencampwr wedi cael ei dewis er mwyn helpu hyrwyddo'r diwrnod. Mae'r pencampwyr yn cynnwys unigolion sydd yn gweithio o fewn y Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol, dysgwr o Sydney, Awstralia; actores wedi ei nomineiddio am BAFTA Cymru 2017; gweithwraig o fewn y byd addysg yn y gogledd orllewin a chartwnydd ac awdur o gymoedd y de. 

 

Dechrau sgwrs yn y Gymraeg

 

Meddai un o bencampwyr 2017, Grant Peisley, dysgwr Cymraeg rhugl o Awstralia ac sydd yn weithiwr gyda mentrau cymunedol a grwpiau ynni cymunedol yn y gogledd orllewin;

 

"Fel siaradwyr Cymraeg, neu bobol sydd â diddordeb yn hanes a diwylliant Cymru, neu fel dysgwyr yr iaith dylwn ni fod yn defnyddio ac ymarfer a chlywed cymaint o'r iaith a phosib trwy ddechrau pob sgwrs yn Gymraeg gyda Shwmae neu Su'mae syml. Does ddim ots os na allwch chi ddweud mwy na hynny. Mae ond defnyddio'r un gair yna yn dangos eich bod yn parchu'r iaith ac yn deall pŵer iaith yn adeiladu hunan barch, tegwch a balchder. Mae'n hawdd i'w weud, yn swnio'n grêt ag acenion gwahanol ac yn gallu fod yn 'icebreaker' gwych. Mae Diwrnod Shwmae Su'mae yn rhoi'r cyfle i chi i ddechrau pob sgwrs yn Gymraeg."

 

 

Mi fydd yna lwyth o ddigwyddiadau ar droed yn ystod penwythnos Shwmae Su'mae eleni (rhwng y 13eg-16fed o Hydref), gan gynnwys gweithgarwch ar draws ysgolion, prifysgolion, llyfrgelloedd a sefydliadau fel yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a'r Gerddi Botaneg genedlaethol. Mi fydd siopau bach yn annog cwsmeriaid i ddechrau eu sgyrsiau a defnyddio ambell i ymadrodd syml yn y Gymraeg, er mwyn cyfrannu tuag at y broses o normaleiddio'r iaith yn ein bywydau pob dydd. Felly peidiwch fod ofn! Rho gynnig arni!

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru