Anrhydeddu Heledd Gwyn fel Prif Ddramodydd yr Urdd Meirionnydd 2014

28/05/2014

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Heledd Gwyn Lewis enillydd Y Fedal Ddrama yn Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd

Heledd Gwyn Lewis sy’n wreiddiol o Gaernarfon, Gwynedd ond sydd bellach yn fyfyrwraig ym Mhrifysgol Caerdydd yw enillydd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Meirionnydd 2014. Fe’i haddysgwyd yn Ysgol y Gelli, Caernarfon ac Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon ac mai’n ddiolchgar i staff yr Adran Gymraeg yn yr ysgol a’r Brifysgol yng Nghaerdydd am eu hanogaeth a’u harweiniad.

 

Cyflwynwyd y Fedal Ddrama i Heledd am gyfansoddi drama lwyfan un act sy’n cymryd rhwng 40 – 60 munud i’w pherfformio. Cynigiodd ei gwaith dan y ffug enw ‘Peredur’ a theitl ei drama yw ‘Gwyddbwyll’.

 

Arwel Gruffydd a Huw Foulkes oedd â’r dasg o feirniadu’r gystadleuaeth, a daeth 11 cynnig i law. Yn ôl eu beirniadaeth am waith y dramodydd buddugol ‘Peredur’:

 

“Dyma ddewin geiriau sy’n cyffroi’r emosiynau, a’i ddewisiadau weithiau’n ysgytwol. Gwaith mwyaf cywrain y gystadleuaeth ac awdur aeddfed sydd â’r Gymraeg yn arf yn ei ddwylo.

 

Gêm wyddbwyll sy’n sail ac yn ddelwedd ar gyfer myfyrdodau gwraig wedi i’w gŵr grogi’i hun sydd i’r ddrama.

 

Yn ôl y beirniaid: “Dyma gyfres o fonologau, a rheini’n hoelio sylw o’r dechrau. Mae’r awdur yn cyfleu stori mewn modd darluniadol gydag iaith farddonol, a llif-feddyliau’r prif gymeriad yn cael eu datgelu’n gywrain.”

 

Cyflwynwyd y Fedal Ddrama i Heledd Gwyn ym mhrif seremoni’r dydd ar lwyfan y pafiliwn y prynhawn yma, ynghyd â gwobr o dreulio amser yng nghwmni’r Theatr Genedlaethol a derbyn hyfforddiant pellach gyda’r BBC.

 

Astudio MA mewn Astudiaethau Cymraeg a Cheltaidd y mae Heledd Gwyn ar hyn o bryd, gan ganolbwyntio ar lenyddiaeth yr Oesoedd Canol. Mae diddordeb ganddi mewn ysgrifennu creadigol, a’r ddrama ers yn ifanc. Ond perfformio sydd wedi mynd â’i bryd yn fwy nac ysgrifennu yn Eisteddfod yr Urdd dros y blynyddoedd.

 

Mae wedi perfformio mewn pasiantau lleol, wedi bod yn aelod o Ysgol Glanaethwy am dros ddeuddeg mlynedd, gan dderbyn profiadau’n perfformio ac ysgrifennu:

 

“Bu’r profiadau rheiny’n werthfawr,” meddai Heledd, “a dwi wedi cael llwyddiant wrth lefaru’n unigol ac mewn ymgom, beirniadu mewn eisteddfod gylch, ac wedi cystadlu’n flynyddol gyda chorau’r ysgol a’r aelwyd. 

 

“Y flwyddyn nesaf, dwi’n gobeithio hyfforddi i fod yn athrawes Gymraeg uwchradd, yn y gobaith o annog fy nisgyblion i ysgrifennu’n greadigol a chystadlu yn yr Urdd er mwyn magu hyder, fel y gwnaeth fy athrawon i. Dwi’n ddiolchgar iawn i fy nheulu, i Mam, Dad, Llŷr, Rhydian, Nain a Taid am y fagwraeth a’u holl gefnogaeth dros y blynyddoedd, a dwi’n ddiolchgar i’m ffrindiau i gyd hefyd.”

 

Ar wahân i ysgrifennu, mae Heledd yn mwynhau darllen, bu’n aelod o banel Gwobr Tir Na N’Og eleni ac mae hi’n canu gydag Aelwyd y Waun Ddyfal. Mai’n mwynhau cerddoriaeth, pobi, cymdeithasu, ac yn ôl Heledd ei hun: “trio chwarae hoci i Glwb Hoci Cymric!”

 

Yr ail yng nghystadleuaeth Y Fedal Ddrama eleni oedd ‘Dewin Dwl’ sef Elgan Rhys Jones o Aelwyd CF1, Cylch Dwyrain Caerdydd ac yn drydydd ‘Delw’ sef Gareth Evans-Jones, Aelod Unigol, Rhanbarth Ynys Môn.