Côr Siambr Canolfan Gerdd William Mathias yn chwilio am aelodau newydd

02/10/2017

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Yn dilyn perfformiad llwyddiannus mewn cyngerdd yng Nghadeirlan Llanelwy dros y Sul, mae Côr Siambr Canolfan Gerdd William Mathias o Gaernarfon yn chwilio am aelodau newydd i ymuno.

“Roedd hwn yn brofiad gwych i’r côr i fod yn rhan o gorws yr Opera Genedlaethol ac i ganu mewn lleoliad mor anhygoel â Chadeirlan Llanelwy” meddai Jenny Pearson, arweinydd y côr.

 

Mae Jenny Pearson wedi bod yn arwain Côr Siambr Canolfan Gerdd William Mathias ers bron iawn i ddegawd bellach, a dan ei arweinyddiaeth, mae’r côr wedi gweld nifer o lwyddiannau, gan gynnwys cymryd rhan mewn taith gyfnewid gyda chôr Incantanti o’r Swistir dim ond y llynedd.

 

Mae rhai o berfformiadau mwyaf uchelgeisiol a llwyddiannus y Côr yn cynnwys: Bach Magnificat, Handel Zadok the Priest, Fauré Cantique de Jean Racine ac Offeren Mozart.

 

Mae’r Côr wedi cyflawni amryw o berfformiadau llwyddiannus, gyda rhai aelodau wedi mynd ymlaen i ganu gyda Chôr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, Opera Ieuenctid WNO, ac ymlaen i golegau cerdd adnabyddus.

 

Gydag amryw o aelodau’r côr wedi mynd ymlaen i astudio mewn prifysgolion a cholegau cerdd ym mis Medi, mae’r côr yn awr yn awyddus iawn i ddenu aelodau newydd i ymuno â’r tîm.

 

Ymuno

 

Mae’r côr yn agored i gantorion rhwng 12 - 25 oed, a mae Jenny Pearson yn awyddus i bwysleisio nad oes angen profiad blaenorol o fod mewn corau er mwyn ymuno: “Mae’r Côr Siambr CGWM yn agored i bawb – does dim angen profiad blaenorol, does dim angen bod yn derbyn gwersi llais, a does dim clyweliad. Os yw eich plentyn yn ‘geek’ cerddorol o unrhyw fath, mi fydden nhw wrth eu boddau! Mae bod yn rhan o’r côr hefyd o fudd i’r rhai sydd yn dysgu offerynnau – gan eu helpu efo sain glust a darllen ar yr olwg gyntaf.”

 

Cynhelir ymarfer cyntaf y gyfres yn rhad ac am ddim, ar nos Iau y 5ed o Hydref rhwng 4:45 – 6:00yh, yn SP3, Galeri Caernarfon.

 

Mi fydd yr ymarfer cyntaf yma am ddim, yn rhoi cyfle da i blant rhoi cynnig ar y côr cyn cofrestru i’r tymor, ynghyd â rhoi cyfle i gael sgwrs anffurfiol efo Jenny.

 

Er mwyn cofrestru ar gyfer y sesiwn flasu am ddim ac i ddysgu mwy am Côr Siambr CGWM, cysylltwch â 01286 685 230 neu post@cgwm.org.uk.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru