Dathlu calan gaeaf yn amgueddfeydd cenedlaethol Cymru

20/10/2017

Categori: Hamdden, Newyddion

Fe fydd posib dathlu calan gaeaf yn yr amgueddfeydd cenedlaethol yng Nghaerdydd lle bydd digonedd o atyniadau erchyll i ddiddanu’r teulu cyfan drwy'r gwyliau.

Mae Nosweithiau Calan Gaeaf yn ôl i godi ofn yn Sain Ffagan eleni eto.  Gwisgwch eich dillad mwyaf dychrynllyd a chael noson i'w chofio yn yr Amgueddfa ar ddydd Sul 29, Llun 30 a Mawrth 31 Hydref, o 6pmymlaen. Mae'r tocynnau'n £15 i oedolion, £8 i blant (Rhaid i blant fod dan 16 oed. Plant dan 2 oed am ddim). I archebu tocyn ewch i www.ticketlineuk.com neu ffoniwch (029) 2023 0130.

 

Diolch i hud a lledrith technoleg, bydd yr adeiladau cyfarwydd, cyfeillgar yn troi'n guddfannau i greaduriaid y fall. Rydych chi'n siŵr o gyfarfod gwesteion rhyfedd fydd am adrodd hanesion atgas. Galwch draw i'n gweithdai crefft i greu llusern ar gyfer yr orymdaith olau, neu gyfansoddi swyn arbennig wedi'i ysbrydoli gan 'foddion gwrachod' o berfeddion ein casgliadau.

 

Rhowch gynnig ar gemau Calan Gaeaf traddodiadol a chael eich ysbrydoli gan grefft y cerfiwr pwmpen. Dewch i weld y Dyn Gwiail yn wenfflam a gwneud dymuniad wrth i'r gwreichion dasgu, cyn ymuno â gorymdaith y llusernau. Bydd hi'n noson o gysgodion a golau gyda digon i ddychryn y teulu cyfan!

 

Bydd staff Sain Ffagan yn gofyn am help i Adeiladu'r Dyn Gwiail. Dewch i roi help llaw mewn sesiynau i'r teulu yn ystod yr wythnos, a chreu dyn gwellt bach i'n helpu i danio'r cewri pren fydd yn ganolbwynt ein Nosweithiau Calan Gaeaf. 21-22 a 28-29 Hydref, 12-4pm.  

 

Ydych chi'n ddigon dewr i fentro ar Daith Ysbryd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru eleni? (24-25 Hyd. 7.30pm, 26 Hyd. 7.15pm, 27 Hyd. 8.45pm a 9.45pm) Tocynnau'n £15. Addas i blant 12+ (rhaid i blant 12-18 fod yng nghwmni oedolyn).

 

Gwrandewch ar straeon ysbryd gwir yn adeiladau hanesyddol y parc, clywed am ofergoelion y Cymry am farwolaeth, galar ac ysbrydion, a dysgu pam fod mwy o ysbrydion yng Nghymru nag unrhyw le arall yn y byd... o bosib!

 

Does dim gemau na thriciau ar y daith hon. Rydym wedi ymchwilio’n drylwyr ac yn driw i bob stori. Ar y daith golau fflachlamp o’r gerddi a’r adeiladau, awn i’r union lefydd lle mae pobl wedi gweld, clywed a theimlo pethau anesboniadwy dros y blynyddoedd.

 

Partneriaeth rhwng Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru a Cardiff History and Hauntings yw’r teithiau. Nifer benodol o leoedd sydd ar gael, ac mae’n rhaid prynu tocynnau ymlaen llaw. Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle, ewch i wefan Cardiff History and Hauntings: www.cardiffhistory.co.uk. 

 

Cyfle perfaith

 

Calan Gaeaf yw'r cyfle perffaith i guraduron yr Amgueddfa ddangos y sbesimenau mwyaf dychrynllyd yn ein storfeydd i chi! Ymunwch â churaduron Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar Ddiwrnod Agored Calan Gaeaf y Gwyddorau Naturiol, ar ddydd Mawrth 31 Hydref, 10am-4pm. Dewch i weld anifeiliaid afiach, o gathod môr i wlithod! Byddwn ni'n datgelu rhai o'n sbesimenau mwyaf anghynnes a gallwch chi siarad â'r curaduron am y sbesimenau yn y jariau. Bydd cyfle hefyd i fwynhau gemau a gweithgareddau ymarferol.

 

Dilynwch ein llwybr Calan Gaeaf i ddarganfod gwrthrychau diddorol a dychrynllyd o fyd natur ac ennill gwobr!

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru